Om  
Jens Sjöström

En Bättre Sits kräver ökade infrastruktursatsningar

De sju regionerna i Mälardalsrådet, vid namn En Bättre Sits, kräver ökade infrastruktursatsningar för att underlätta vardagspendling och godstransporter. Försvarets behov bör dock finansieras utanför planen.

Ilham Osman

De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete “En Bättre Sits” har enats om att lämna ett gemensamt yttrande till regeringen angående Trafikverkets föreslagna inriktning för transportinfrastrukturen fram till 2037.

Med en gemensam röst kräver regionerna ökade infrastruktursatsningar med 20 procent för att möjliggöra en effektiv och hållbar kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen.

Finansieringen av försvarets behov till följd av Natointrädet bör dock ske i särskild ordning utanför Nationell transportinfrastrukturplanen.

Enligt Jens Sjöström (S), investeringsregionråd i Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet, är det av yttersta vikt att regeringen prioriterar investeringar i underhåll.

– Regeringen måste ta sitt ansvar och avsätta pengar för att både komma i kapp med underhållet och att bygga nytt där många människor reser och stora mängder gods transporteras. Bara det eftersatta underhållet av järnvägen uppgår till 84 miljarder kr, betonar Sjöström.

Satsningar bör också särskilt riktas mot Stockholm-Mälarregionen, argumenterar parterna, med 750 000 vardagspendlare och 150 miljoner ton gods på årsbasis.

Nämnda personer

Jens Sjöström

Investeringsregionråd (S) Region Stockholm

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00