Debatt

Tillåt B-körkort att köra tyngre – för omställningens skull

Transportsektorns klimatpåverkan ökar nu mycket kraftigt i Sverige, vilket hotar vårt nationella 2030-mål och riskerar leda till att vi måste betala dryga böter till EU. En påskyndad omställning till el- och biogasdrift behövs, men försvåras av bristande incitament och otidsenliga regelverk. Det skriver tre företrädare för transport- och åkeribranschen.

Regeringen bör införa rätten att framföra el- och gasdrivna lastbilar
 på upp till 4,25 ton med B-körkort – men med våra förbättringsförslag.<br>
Regeringen bör införa rätten att framföra el- och gasdrivna lastbilar på upp till 4,25 ton med B-körkort – men med våra förbättringsförslag.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ett olyckligt exempel är högsta totalviktsgränsen på 3.5 ton för fordon som får framföras med B-körkort. Särskilt eldrivna lastfordon är modernare, säkrare och lättare att framföra än de fossildrivna, konventionella fordonen – men de tunga batterierna gör att lastvikten blir liten och då förlorar åkerierna, flyttfirmorna, buden och andra för mycket i konkurrenskraft om de gör ett klimatsmart val.

Följ andra länders exempel

Samtliga skribenter

Mattias Goldmann
Vd, 2030-sekretariatet

Catherine Löfquist
Hållbarhetschef, Bring

Fredrik Svensson
Hållbarhetsansvarig, Sveriges åkeriföretag 

Därför har 2030-sekretariatet, Transportföretagen, Mobility Sweden och Energigas Sverige sedan hösten 2020 uppvaktat regeringen att låta lastbilar i yrkestrafik på upp till 4,25 tons totalvikt framföras med B-körkort om de drivs med el, vätgas eller fordonsgas. Det är nu också Transportstyrelsens förslag, som berörda aktörer till 30 maj kan ge regeringen synpunkter på. Vi är först ut att presentera våra.

Övergripande är förslaget positivt, och i linje med vad som redan införts i bland annat Belgien, Danmark, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland  och Österrike.

Finns förbättringsförslag

Det är klokt att förändringen införs redan till halvårsskiftet och gäller till år 2030 då Sveriges klimatmål för transportsektorn och EU:s ESR-krav ska uppnås, att el-, vätgas- och biogasdrivna fordon omfattas och att inga nya körkortsprov krävs.

Men vi har också förbättringsförslag:

  1. Vidga fordonspoolen: Fordon som konverteras till biogas eller el bör entydigt omfattas, både för att åkerier ska kunna behålla befintliga fordon och för att vidga utbudet. Om EU:s reglemente är otydligt i denna del, vilket Transportstyrelsen anger, så bör Sverige begära ett förtydligande.

    Det är positivt utifrån att även gasdrift omfattas, och att premien troligen finns längre än bonusen. Men hanteringen måste bli enklare och snabbare än hittills.

  2. Förenkla premien: De lastbilar som hanteras här berättigar till premien för tunga miljölastbilar, alltså inte bonusen för lätta ellastbilar. Det är positivt utifrån att även gasdrift omfattas, och att premien troligen finns längre än bonusen. Men hanteringen måste bli enklare och snabbare än hittills, säkert ha medel för utbetalning. Administrationen kring tillstånden måste bli enkel, så att kostnaden per tillstånd blir klart lägre än de cirka 5 000 kronor som Transportstyrelsen nu anger, och så att en logistikaktör kan söka tillstånd för många åkerier.
  3. Definiera företags hemvist generöst: Transportstyrelsen föreslår att 4,25-tonsfordonen enbart får användas inom 100 km radie från företagets adress. Om begränsningen krävs från EU:s håll, bör den få generösa, klimatmässigt motiverade dispensmöjligheter så att exempelvis flyttfirmor inte tvingas välja diesellastbilen så fort de ska köra längre. Vad som är företagets adress behöver förtydligas och får inte begränsas till huvudkontoret eller den legala hemvisten; varje depå, godscentral och lokalkontor bör ingå.
  4. Utvärdering: Vi föreslår en första utvärdering redan halvårsskiftet 2025, bland annat avseende hur attraktivt och enkelt detta blivit för branschen så att eventuella förenklingar kan göras tidigt. Den slutliga utvärderingen bör ske i god tid inför försökets avslutande år 2030, med inriktningen att permanenta regelförändringen.

Altingets gratis nyhetsbrev

Se på helheten, regeringen 

I bland kategoriseras remissvar enbart som att man tillstyrker eller avstyrker förslaget. Det vore olyckligt i detta fall.

Regeringen bör införa rätten att framföra el- och gasdrivna lastbilar på upp till 4,25 ton med B-körkort – men med våra förbättringsförslag.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00