Debatt

SD: Regeringen bromsar omställningen till elbilar

Menar regeringen allvar med sina löften om grön återstart och att Sverige ska vara ledande i omställningen, då krävs också att man tar ett helhetsgrepp i frågan om laddinfrastrukturen för elfordon. Det skriver Thomas Morell (SD), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson.

”Behovet av laddstolpar är skriande stort”.
”Behovet av laddstolpar är skriande stort”.Foto: Anders Wiklund/TT
Thomas Morell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige står inför en omfattande omställning när det gäller framdrivning av våra fordon. Att kunna ladda sitt fordon, både hemma och publikt, är avgörande om vi ska klara omställningen. Det gäller således att öka takten i utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

”Var är handlingskraften?”

Regeringen har förvisso gjort satsningar i det så kallade Klimatklivet, men de är långt ifrån tillräckliga. Regeringen hänvisar även till ett stöd med möjlighet till högre stödnivå för utbyggnad längs större vägar och avsatta medel för laddning av specifikt tunga fordon.

En springande punkt är trots allt att laddinfrastruktur saknas, att det går alltför långsamt med utbyggnad och att mer medel måste till. På utgiftsområde 20 budgeterar Sverigedemokraterna 350 miljoner kronor årligen 2022-2024 för stöd till uppsättning av infrastruktur för laddning av elfordon vid hem och i andra lokala miljöer. Behovet av laddstolpar är skriande stort.

Både företag och privatpersoner vill investera i elektriska fordon, men osäkerheten kring möjligheten att ladda sitt fordon riskerar att bromsa utvecklingen.

I de flesta av Sveriges län råder brist och laddinfrastrukturen halkar efter försäljningen av laddbara bilar. Det är även anmärkningsvärt att regeringen inte på ett mer kraftfullt sätt agerar för att skynda på utbyggnaden. Var är handlingskraften?

Kommunernas roll

Efter uppdrag från regeringen har Energimyndigheten, Lantmäteriet, Boverket samt Sveriges kommuner och regioner lagt fram behov och förslag i fråga om underlättande åtgärder i laddinfrastrukturen. Man har kommit fram till att det behövs förbättringar när det gäller bland annat kommunernas roll kopplat till laddinfrastrukturen.

Omställningen bromsas

Det som kännetecknar debatten kring elfordon i dag är att alla har ambitionen att gå över till elektrifierade fordon, både i det lätta och tunga segmentet. Rent tekniskt är fordonsindustrin långt framme och det kommer ständigt nya modeller med allt bättre batterikapacitet.

Däremot råder det en stor osäkerhet kring möjligheten att ladda sitt fordon och detta kan på sikt innebära att omställningen bromsas. Laddinfrastrukturen måste vara lika heltäckande som hos de traditionella bränslestationerna och framför allt, kapaciteten i elnätet måste klara effektuttaget. Det är alltså två viktiga parametrar som måste vara uppfyllda för att omställningen till elektriska fordon ska bli en framgång. Det måste finnas laddpunkter i tillräcklig omfattning och effekten i elnätet måste räcka till för att elbilen ska klara uppgiften att tillgodose människors mobilitet.

Förbättra laddinfrastrukturen

Både företag och privatpersoner vill investera i elektriska fordon, men osäkerheten kring möjligheten att ladda sitt fordon riskerar att bromsa utvecklingen. Menar regeringen allvar med sina löften om grön återstart och att Sverige ska vara ledande i omställningen, då krävs också att man tar ett helhetsgrepp i frågan om laddinfrastrukturen och agerar mer direkt och konkret för att få fram det system som krävs.

Där har regeringens handlande inte varit i paritet med argumentationen i debatten. För att nå resultat måste man också öppna verktygslådan.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024