Region delar ut innovationspengar – flygande båt i topp

Region Stockholm har beviljat medel från regionens innovationsfond till 25 projekt. Sammanlagt handlar det om drygt sju miljoner kronor.

Albin Bohlin

Varje år avsätter regionstyrelsen i Region Stockholm 15 miljoner kronor i regionens innovationsfond. Vid två tillfällen per år har anställda i regionen, eller hos företag som arbetar på uppdrag av regionen, möjlighet att söka medel ur fonden. Till årets första utdelningstillfälle hade 69 ansökningar inkommit. 35 projekt beviljades medel på sammanlagt 7 535 400 kronor, 19 av dem var nya projekt.

– Det är en glädjande att se vilken hög nivå det är på ansökningarna. Innovationsfonden är verkligen till stor nytta. Utveckling av idéer ger nya insikter och ökat lärande, det bidrar till en större innovationsmognad i Region Stockholm, säger Annette Alkebo, innovationsstrateg i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Det projekt som beviljades mest pengar, 375 000 kronor, är trafikförvaltningens projekt med att testa flygande båtar.

Här finns en lista med alla beviljade projekt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00