Debatt

Orimligt att jämställa elsparkcyklar med bilar

Från och med den 23 december krävs trafikförsäkring för alla elsparkcyklar i Sverige, förutom för lättare elsparcyklar. Detta beslut, som går utöver EU:s rekommendationer om ansvarsförsäkring, väcker berättigad oro och framkallar frågor om proportionalitet. Det skriver Dan Nerén, policychef på Tier Mobility.

Trots infrastrukturministerns argument om ökad skadefrekvens och behovet av ökad säkerhet, bör beslutet granskas noggrant ur flera perspektiv, skriver debattören. <br>
Trots infrastrukturministerns argument om ökad skadefrekvens och behovet av ökad säkerhet, bör beslutet granskas noggrant ur flera perspektiv, skriver debattören.
Foto: Tim Aro/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Riksdagens nyligen klubbade beslut om att införa ett trafikförsäkringskrav för elsparkcyklar ger upphov till betänkligheter när det gäller hållbar mobilitet och dess potential för framtida innovation. Från och med den 23 december krävs trafikförsäkring för alla elsparkcyklar i Sverige, förutom för lättare elsparcyklar. Detta beslut, som går utöver EU:s rekommendationer om ansvarsförsäkring, väcker berättigad oro och framkallar frågor om proportionalitet.

Att undanta lättare och potentiellt mindre säkra elsparkcyklar skapar en paradox och motverkar trafiksäkerhetsmålet.

Ett parti motsatte sig dock försäkringskravet, och deras oro över de påtagliga konsekvenserna bör inte förbises. Beslutet att införa full trafikförsäkring istället för den ansvarsförsäkring som föreslogs i det EU-direktiv som utlöste denna förändring på nationell nivå, verkar vara ett steg i överkant.

Mikromobilitetstjänster har potential att bidra till att forma hållbara städer. År 2022 gjordes 20 miljoner resor med över 30 000 delade elsparkcyklar i Sverige, motsvarande 34 miljoner körda kilometer. Dessa klimatsmarta fordon bidrar till att minska utsläppen, förbättra luftkvaliteten och tillsammans med kollektivtrafiken minska beroendet av privatbilismen i städer.

Beslutet borde granskas

Trots infrastrukturministerns argument om ökad skadefrekvens och behovet av ökad säkerhet, bör beslutet granskas noggrant ur flera perspektiv. Till att börja med är det värt att reflektera över att den rapporterade ökningen av olyckor inte nödvändigtvis korrelerar med den snabba ökningen av antalet resor de senaste åren. En djupare analys av olycksstatistik krävs för en mer nyanserad bedömning med fokus på allvarlighetsgraden på incidenterna samt själva olycksfrekvensen.

Under den senaste femårsperioden har det vidare skett en intensiv satsning på trafiksäkerhet för just elsparkcyklar för uthyrningsändamål. Vikten på dessa fordon har ökat till strax över 30 kg, vilket har medfört betydande förbättringar såsom ordentlig fjädring, större däck, dubbla bromssystem, blinkers och stadigare metallramar. Det är av yttersta vikt att inte underminera dessa framsteg genom detta försäkringskrav vilket tyvärr blir fallet när nu ett undantag givits för lättare elsparcyklar.

Varför undantag för mindre säkra fordon?

Undantaget från trafikförsäkringen för fordon under 25 kg är högst problematiskt. Att undanta lättare och potentiellt mindre säkra elsparkcyklar skapar en paradox och motverkar trafiksäkerhetsmålet. Varför göra undantag för mindre säkra fordon? Detta undantag bör omprövas för att inte underminera syftet med trafikförsäkringskravet och hota trafiksäkerhetsarbetet i stort genom att favorisera mindre säkra och ofta privatägda fordon.

Trafikförsäkringen kommer att öka kostnaderna för dem som vill använda de säkrare delade fordonen från uthyrningsföretagen. De förväntade höjda priserna till följd av det nya försäkringskravet kommer sannolikt att påverka antalet genomförda resor. Denna ökning i kostnad förväntas således hämma deras möjlighet att effektivt bidra till hållbara transporter i städer.

Att jämställa elsparkcyklar med bilar är orimligt, och lagstiftningen bör anpassas för att stödja mikromobilitet utan att hämma säkrare fordon. Prioritering av hållbarhet, tillgänglighet och trafiksäkerhet är avgörande. Istället för att införa full trafikförsäkring borde regeringen på allvar ha övervägt en obligatorisk ansvarsförsäkring, i enlighet med EU-praxis. Detta skulle möjliggjort en för ändamålet proportionerlig reglering även i Sverige.

Beslutet att införa trafikförsäkringskrav för elsparkcyklar bör omprövas. Det är nu hög tid att ge delad mobilitet en central roll i vår strävan mot levande och gröna städer och främja hållbar mobilitet utan att hämma innovation.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024