Debatt

Ørsted: Det finns gyllene möjligheter i en gemensam skandinavisk energiframtid

Sverige, Danmark och Norge har de kommande årtiondena en gemensam möjlighet att producera stora mängder pålitlig och konkurrenskraftig grön el. Men det förutsätter att länderna är redo att dra lärdom av varandra och öka samarbetet, skriver Sebastian Hald Buhl och Søren Scherfig, Ørsted.

Tyvärr är det en sanning i Norden såväl som i Europa att det är alldeles för svårt att bygga grön energi, skriver debattörerna.
Tyvärr är det en sanning i Norden såväl som i Europa att det är alldeles för svårt att bygga grön energi, skriver debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Sebastian Hald Buhl
Søren Scherfig
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi har mycket gemensamt i Skandinavien. Med lite god vilja har vi ett gemensamt språk, vårt samhälle har utvecklats i samma takt och riktning och vi delar en gemensam historia.

Nordisk temadebatt

Framtidens energisystem i Skandinavien: Vänner eller fiender?
Mitt i energikriserna och den gröna omställningen står Danmark, Norge och Sverige alla inför stora utmaningar på energi- och försörjningsområdet.

Kan ett fördjupat samarbete i regionen vara vägen framåt, eller är länderna bäst betjänta av att blicka inåt? Altinget bjuder in till debatt om detta i hela Skandinavien.

Läs mer om debatten och se en lista på debattörerna här.

Om tematiska debatter:

I Altingets temadebatter deltar ett antal aktörer som skriver debattartiklar om aktuella frågor.

Alla inlägg är enbart ett uttryck för författarnas åsikter, och inlägg i Altinget måste följa pressens etiska regler.

Debattartiklar kan skickas till debattredaktör Caroline Boas på [email protected].

På energiområdet är skillnaderna större: Sverige och Norge har vattenkraft, Danmark har det inte. Danmark och Norge har olja och gas under jord, Sverige har det inte. Sverige har kärnkraft, Danmark och Norge har det inte. Men när vi på Ørsted tittar på de skandinaviska energisystemen under de kommande decennierna är det tydligt att Danmark, Norge och Sverige har en gemensam möjlighet att producera stora mängder pålitlig och konkurrenskraftig grön el. Det alternativet är havsbaserad vindkraft.

Många vinster att hämta

I en rapport har den europeiska branschorganisationen Wind Europe bedömt var det är mest ekonomiskt vettigt att bygga 450 gigawatt (GW) havsbaserad vindkraft i EU och Storbritannien till 2050. Danmark, Norge och Sverige beräknas tillsammans rymma 85 gigawatt havsbaserad vindkraft – eller tillräckligt för att driva mer än 120 miljoner europeiska hem med grön el, och potentialen är förmodligen mycket större.

Detta är ett gyllene tillfälle som inte bara kommer att hjälpa klimatet och garantera EU:s energioberoende, utan också skapa massor av arbetstillfällen, export och ekonomisk tillväxt.

Med sina två planerade energiöar har Danmark redan börjat erbjuda sina stora havsområden för att tillgodose grannländernas energibehov.

Med sina två planerade energiöar har Danmark redan börjat erbjuda sina stora havsområden för att tillgodose grannländernas energibehov. Detta är något som även Sverige och Norge kan börja med, då potentialen för havsbaserad vindkraft är långt större än vad Norge och Sverige själva kan använda.

Som världens ledande utvecklare av havsbaserad vindkraft och som ett av få företag som finns i Danmark, Norge och Sverige, kan Ørsted vittna om att potentialen för havsbaserad vindkraft i de skandinaviska länderna är stor och att leveranskedjan är mycket stark.

Dessutom har de tre skandinaviska länderna alla stor potential i produktionen av vätgas och andra hållbara bränslen. Det illustreras bland annat av att Ørsted i slutet av 2022 tog ett slutgiltigt investeringsbeslut på Europas största e-metanolanläggning, FlagshipONE i Örnsköldsvik.
Genom sina stora förnybara energikällor och hållbara CO2-källor har de skandinaviska länderna de perfekta förutsättningarna för att skapa ett tillväxtäventyr även inom Power-to-X (PtX). Det är ett äventyr som till exempel kan göra Sverige till en nettoexportör av drivmedel, precis som Danmark och Norge länge varit.

Samarbete krävs

Men om Danmark, Norge och Sverige ska kunna skörda frukterna av det europeiska PtX- och havsbaserade vindkraftsäventyret är det viktigt att vi arbetar tillsammans och lär av varandra. Tyvärr är det en sanning i Norden såväl som i Europa att det är alldeles för svårt att bygga grön energi.

Danmark, Norge och Sverige står inför många av samma frågor när det gäller samexistens med försvar och fiske och när det gäller miljöbedömningar. Det är helt logiskt att de tre länderna drar nytta av varandras erfarenheter av grön energiteknik så att bra lösningar kan återvinnas så långt det är möjligt.

Det fina är att Danmark, Norge och Sverige har olika erfarenheter att dra nytta av. Danmark är ett av de tre länder som ligger i framkant när det gäller havsbaserad vindkraft, och vi tror att många av de danska erfarenheterna i förhållande till samexistens med andra användare av havet kan överföras till Sverige och Norge.

Genom projektet FlagshipONE ligger Sverige i framkant när det gäller miljögodkännanden av CCU- och PtX-projekt, som Danmark och Norge bör dra nytta av när de bygger sina PtX-industrier. Och Norge har goda förutsättningar att bli ledande inom flytande havsbaserad vindkraft, som lätt kan användas i både Sverige och Danmark: Även här är det vettigt för länderna att dra nytta av Norges erfarenheter.

Nödåtgärder behövs

Danmark, Norge och Sverige har mycket att vinna på att lära av varandra i utbyggnaden av grön energi. De tre länderna har alla väletablerade företag som redan levererar produkter till den havsbaserade vindkraftsindustrin.

I Danmark är mer än 30 000 personer anställda inom vindkraftsindustrin, bara i Sverige har Ørsted köpt tjänster och varor till ett värde av mer än 14 miljarder kronor för havsbaserade vindkraftsprojekt och Norge är på god väg att utveckla olje- och gasförsörjningskedjorna till att omfatta den havsbaserade vindkraftsindustrin – och Ørsted har tecknat de första stora kontrakten med norska leverantörer.

Dessutom har Norge potential att bli ett av de ledande länderna inom flytande havsbaserad vindkraft, för vilken det kommer att finnas en betydande efterfrågan i framtiden.

Det finns med andra ord redan ett betydande momentum för havsbaserad vindkraft i Skandinavien, men det krävs åtgärder nu om vi ska kunna förverkliga den enorma potentialen och nå våra klimatmål både 2030 och 2050. Om vi i Norge, Danmark och Sverige lyckas utbyta erfarenheter och använda bästa praxis som hävstång kommer det att bidra till att öppna dörren för stora investeringar i regionen som kommer att skapa både jobb och utveckla leveranskedjan.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024