Debatt

MP: Ompröva alla klimatfientliga infrastrukturinvesteringar

Alltför många partier i Sverige vill bygga fler motorvägar och bygga ut flygtrafiken, när vi vet att det behövs fler hållbara lösningar. Miljöpartiet vill ompröva alla planerade investeringar i infrastruktur som förväntas göra det svårare att minska vår klimatpåverkan, skriver Axel Hallberg (MP).

”Biltrafiken måste minska om vi ska nå våra klimatmål”.
”Biltrafiken måste minska om vi ska nå våra klimatmål”.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Axel Hallberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Den infrastruktur vi bygger måste ligga i linje med klimatmålen för att Sverige ska minska utsläppen på allvar. Därför krävs det stora investeringar framöver, i bland annat järnväg, kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.

Satsa på järnvägen

Alltför många partier i Sverige vill bygga fler motorvägar och bygga ut flygtrafiken, när vi vet att vi i stället behöver satsa på hållbara lösningar. Miljöpartiet vill ompröva alla planerade investeringar i infrastrukturen som förväntas göra det svårare att minska vår klimatpåverkan.

Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Då är det helt fel att göra stora investeringar i infrastruktur som ökar utsläppen. För att bygga framtidens infrastruktur behöver vi satsa stort nu. Därför hade Miljöpartiet velat se en större ram för den nationella planen för Sveriges infrastruktur. Särskilt viktigt är satsningar på järnvägen. Hela järnvägssystemet behöver rustas upp och moderniseras.

I dag är det trångt på spåren, inte minst på våra stambanor. När vi bygger nya stambanor ska vi göra det för moderna tåg, som kan konkurrera både mot vägtrafiken och mot det klimatskadliga flyget. Därför behöver Sverige nya stambanor för höghastighetståg.

Men det är inte bara nya stambanor som behövs. Runtom i vårt land finns det många angelägna investeringar i järnvägen som måste komma på plats så snart som möjligt. Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå är en sådan, där det är nödvändigt att den sista etappen till Luleå byggs så snart som möjligt. Andra investeringar som Miljöpartiet ser som angelägna är Nya Ostkustbanan med dubbelspår Gävle–Sundsvall–Härnösand och sträckan Stockholm-Oslo.

Bilismen måste minska

Biltrafiken måste minska om vi ska nå våra klimatmål. I många delar av landet är bilen helt nödvändig, men det finns stor potential att minska bilismen i våra storstadsregioner. Miljöpartiet vill därför införa kraftfulla åtgärder för att minska storstadsbilismen och anser att Sverige måste sluta investera i nya motorvägar i våra storstadsområden. Det är också hög tid att sluta subventionera storstadsbilismen.

Cykeltrafiken är underfinansierad

Att det blåbruna blocket väljer att sänka bensinskatten mitt i en klimatkris är inget annat än klimatfientlig politik.

Det är i stället bättre att satsa på de alternativ som finns. En fråga som alltför ofta glöms bort i den nationella infrastrukturplaneringen är cykeln. Cykeln är inte bara bra för klimatet. Ökad cykling ger mindre utsläpp och bättre folkhälsa. Men för att öka cyklingen räcker det inte med kampanjer som uppmuntrar folk att cykla.

Länder som Danmark och Nederländerna, där cykeln är ett självklart val för många, har en väl genomtänkt och utbyggd infrastruktur för cykel. I Sverige har cykeltrafiken dock varit underfinansierad och bortprioriterad i flera decennier. För att öka cyklingen krävs investeringar i säkrare cykelbanor som ett första steg. På alltför många håll är det i dag inte säkert att ta sig fram på cykel, vilket gör att många väljer andra sätt att transportera sig på.

Klimatfientlig politik

Det räcker inte att enbart satsa på sådant som är klimatvänligt – vi behöver också sluta med det som är skadligt för klimatet. Att det blåbruna blocket väljer att sänka bensinskatten mitt i en klimatkris är inget annat än klimatfientlig politik. Det är inte så vi minskar trafikens utsläpp – inte heller genom att bygga Tvärförbindelse Södertörn och andra vägprojekt i våra storstäder. Och framför allt inte genom att bygga ut Arlanda, som S och M för diskussioner kring.

En hållbar infrastruktur kräver genomtänkta satsningar. I en tid när transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp är det inget annat än dumt att satsa på bil- och flygtrafik framför tåget och cykeln.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00