Boverket: Miljömål inom byggda miljön för otydligt för att uppnås

Boverket kritiserar preciseringarna av miljömålet för den byggda miljön för att vara för otydligt formulerade och inte möjliga att uppnå. Någon politisk vilja att ändra målet finns inte, så nu planerar myndigheten att själv precisera tolkningarna för att de ska kunna göra sitt uppdrag. 

Boverket planerar att se över tolkningen av miljömålen för att kunna mäta dem och arbeta med dem i praktiken. 
Boverket planerar att se över tolkningen av miljömålen för att kunna mäta dem och arbeta med dem i praktiken. Foto: Claudio Bresciani / TT
Louise Carlsson-Örning

Sverige är långt ifrån att nå majoriteten av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, enligt Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering som nyligen presenterats. Ett av de mål som inte bedöms kunna nås är målet om den byggda miljön. Redan när målet inrättades framkom kritik för att beskrivningarna var för oprecisa och för att flera av målets delar inte skulle kunna uppnås i praktiken. 

I den uppföljning som Boverket nu gjort, som ligger till grund för Naturvårdsverkets utvärdering, konstaterar de att problemet kvarstår. Målen kommer därför inte att kunna nås till 2030, som är riksdagens ambition. 

– Om man till exempel ser till hållbar bebyggelsestruktur, som är en av preciseringarna av målet, så ska det hålla även över lång tid. Så där vet vi inte om det har uppnåtts förrän i efterhand. På så sätt är flera av målens preciseringar svåra att uppnå så som det är utformat, säger Agata Bar-Nilsson som är projektledare för Boverkets del av utvärderingen.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00