Lahtis (V) svar till kritikerna: Pajala ska inte stå för Polens bristande utbyggnad

En ovanligt samlad energibransch och miljörörelse reagerade kraftigt mot Vänsterpartiets utspel om att stoppa utbyggnaden av elkablar till Europa. Även från tilltänkta politiska kollegor är tongångarna hårda. Men V:s energipolitiska talesperson Birger Lahti står på sig: ”Andra länder måste också bygga ut.”

”Om vi hade haft samma utbyggnadstakt i alla andra länder så hade det inte varit ett problem. Men nu är så inte fallet,” säger Birger Lahti som ett svar på kritiken om att deras förslag är protektionistiska. <br><br><br>
”Om vi hade haft samma utbyggnadstakt i alla andra länder så hade det inte varit ett problem. Men nu är så inte fallet,” säger Birger Lahti som ett svar på kritiken om att deras förslag är protektionistiska.


Foto: Jessica Segerberg
Jacob Hederos

De energipolitiska utspelen har stått som spön i backen till följd av att höga elpriser. Men få förslag har mött så kraftiga reaktioner som det som las fram av Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Birger Lahti på DN Debatt, under rubriken ”Stoppa utbyggnaden av elkablar till Europa

Inom ett dygn hade bland andra C, MP och Socialdemokratiska föreningen Reformisterna avfärdat V:s elutspel som som bland annat elnationalism som kan skada förtroendet för Sverige om det genomförts.

Men Birger Lahti, energipolitisk talesperson, säger att han också fått mycket hejarop för att han tryckt på vikten av att prioritera lagring och produktion, framför överföringskapacitet.

Hur ser du på de politiska konsekvenserna av att föra den här linjen, får inte alla det sämre om vi inte samarbetar?
– Det är klart, vi ska inte kapa några kablar, vi ska inte sluta exporten. Däremot, att vi inte inser i Sverige att politiken måste återigen ta makten över energiproduktionen är allvarligt. Vi kan inte bara bygga ut, och låta elproducenterna kamma hem vinsterna vid bristtillfällen när vi vet att vi, som är ett exportberoende land, behöver ha kvar låga energipriser och bygga ut förnybara energikällor med lagring, säger Lahti till Altinget och fortsätter:

Vi kan inte i alla fall stå med det ansvarstagandet att europeiska länder kan lita till att vi fixar deras effektbalans, samtidigt som vi ska övertyga landsbygdsbor om att vi ska bygga ut vindkraften, fastän vi redan exporterar över 20 TWh. Det går inte.

Birger Lahti , Energipolitisk talesperson (V)
– Då kan vi inte samtidigt lova europeiska länder att vi står som deras batteri. De måste bygga ut. Det måste gå fram en signal dit. Vår nätmarknad, som stör mig än mer sedan den avreglerades, har ju verkligen pumpat konsumenterna på pengar, samtidigt som de som äger näten har skott sig rejält, säger Lahti, som också är landsbygdspolitisk talesperson. 

– Jag har inte svar på precis hur vi ska få ihop systemet med andra länderna. Det måste finnas till, och vi exporterar över 20 terawattimmar i dag och ska fortsätta med det. Vi som parti måste givetvis svara på flera frågor nu när vi går ut med ganska högt självförtroende och stökar till det lite i debatten. Men jag har inte alla svar i dag. Men en sak vet jag. Den här prisbilden kommer att sprida sig över oss, om vi kopplar ihop oss mer.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.