Kommer räknemissarna i Trafikverkets prognoser att upprepas?

Trafikverkets missar i prognoserna för transportsystemets utveckling har än en gång hamnat i blickfånget. Myndigheten menar att de lärt sig av tidigare misstag. Samtidigt sänks nu prognosen för sjöfartens tillväxt kraftigt till följd av en faktor som tidigare ”förbisetts”.

0:000:00