Debatt

Inför nationell styrning av cancervården

För att kunna erbjuda en jämlik cancervård för alla, oavsett vem du är och var du bor, vill vi att Sverige inför en nationell samordning och styrning av cancervården. Det skriver Karin Liljelund, Lungcancerföreningen, Eva Backman, Cancerföreningen Palema, och Oskar Lindeberg, läkemedelsbolaget MSD.

Tidigare upptäckt och individuellt anpassad behandling leder inte bara till bättre patientvård utan kan också minskade sjukvårdskostnader på lång sikt, skriver debattörerna.
Tidigare upptäckt och individuellt anpassad behandling leder inte bara till bättre patientvård utan kan också minskade sjukvårdskostnader på lång sikt, skriver debattörerna.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Karin Liljelund
Vice ordförande Lungcancerföreningen
Eva Backman
Ordförande cancerföreningen Palema
Oskar Lindeberg
Ansvarig samhällskontakter MSD

Sverige har gjort betydande framsteg inom cancervården, vilket har lett till högre överlevnad och längre förväntad livslängd för cancerpatienter. Framgången tillskrivs investeringar i prevention, screeningprogram, tidig upptäckt och förbättrade behandlingsmetoder. Men med cirka 70 000 nya cancerfall som diagnostiseras årligen finns det ett fortsatt stort behov av stöd inom hälso- och sjukvården.

Altingets gratis nyhetsbrev

Regeringens arbete med att uppdatera cancerstrategin ska redovisas senast den 30 november i år. Det är både välkommet och efterlängtat. För att upprätthålla Sveriges position som ett föregångsland inom cancervård ser vi fyra områden som den nya strategin måste prioritera. Baserat på en serie rundabordssamtal som vi har genomfört med politiska representanter från riksdag och regioner, patientföreträdare, intresseorganisationer och professionen föreslår vi följande åtgärder för att skapa en cancervård i världsklass.

Prioritera tidig upptäckt framför kortsiktiga kostnadsbesparingar

Vi måste komma ihåg att det som kan tyckas vara en hög individuell kostnad per patient faktiskt kan vara det mest effektiva och ändamålsenliga alternativet för optimal cancervård. Kostnadsbesparingar kan fortfarande uppnås genom investeringar i tidig upptäckt av cancer, som screening av högriskgrupper, och snabb tillgång till optimal behandling. Tidigare upptäckt och individuellt anpassad behandling leder inte bara till bättre patientvård utan kan också minskade sjukvårdskostnader på lång sikt.

Ökad kapacitet och kunskap inom primärvården för tidig diagnos

Att stärka den allmänna förståelsen för cancersymtom och tidig upptäckt är avgörande för cancerpatienters överlevnad. Här spelar screeningprogram och kunskapen hos vårdcentralerna en viktig roll, men det finns farhågor om primärvårdens förmåga och resurser att påbörja utredning i tid. Att tillämpa och integrera nya digitala verktyg och hälsolösningar i patientvården kommer att bidra till att underlätta tidig upptäckt av cancer och främja samarbetet mellan primärvården och specialiserade cancervårdsenheter.

Ökad samverkan och förutsägbarhet i beslutsprocesser

Processerna för införandet av nya läkemedel och behandlingar kan ibland vara otydliga och svåra att förstå. En ökad samverkan och förutsägbarhet i beslutsprocesser är därför helt avgörande för att bedriva framgångsrik cancervård i Sverige.

Att stärka den allmänna förståelsen för cancersymtom och tidig upptäckt är avgörande för cancerpatienters överlevnad.

Om vi kan skapa bättre möjligheter för samverkan mellan både profession, patienter och läkemedelsföretag kommer det att gynna patienterna i slutändan. Detta kan uppnås genom att fastställa tydliga riktlinjer och kriterier för bedömning av nya behandlingar. Men även genom att vi säkerställer insyn i beslutsprocessen och ger detaljerade förklaringar till motiveringen bakom de beslut som fattas.

Ökat patientinflytande och samverkan för att gynna vården och patienten

En av de viktigaste komponenterna för en cancervård i världsklass handlar om att tillgodose patienternas livskvalitet och önskemål. Att öka patientinflytandet vid bedömning av nya behandlingar och involvera patientrepresentanter i beslutsprocessen kan bidra till att patientens behov och erfarenheter beaktas.

Rådet för nya terapier (NT-rådet) har till uppgift att ge rekommendationer till landets regioner om användningen av nya läkemedel och idag består det av en ledamot från varje sjukvårdsregion. Vårt konkreta förslag är att också låta en patientrepresentant ta plats som ordinarie ledamot i NT-rådet och att införa ett rotationssystem för olika patientorganisationer.

För att kunna erbjuda en jämlik cancervård för alla, oavsett vem du är och var du bor, vill vi att Sverige inför en nationell samordning och styrning av cancervården. Att vi i dag har 21 regioner med olika prioriteringar och med olika tillgång på läkemedel och behandlingar är ett orättvist och ojämlikt system. Vi välkomnar den uppdaterade nationella cancerstrategin och ser fram emot att få vara med i dialogen framåt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk cancervård.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024