Första utkastet på kolsänkemål tar höjd för osäkerheten

Sverige bör ta fram styrmedel och åtgärder för att öka kolsänkan med minst sju miljoner ton under de kommande åren för att med mer säkerhet kunna nå EU:s lagkrav. Det är ett av utkasten till förslag som Miljömålsberedningen ska ta ställning till.

Våtmarksarbete och torvbruk, skogsbruk, jordbruk och annan markanvändning bidrar alla till klimatarbetet. Men det är inte den lättaste övningen att hantera politiskt. <br>
Våtmarksarbete och torvbruk, skogsbruk, jordbruk och annan markanvändning bidrar alla till klimatarbetet. Men det är inte den lättaste övningen att hantera politiskt.
Foto: Robin Haldert / TT
Jacob Hederos

Altinget har tagit del av de första utkasten till förslag i Miljömålsberedningens arbete med att ta fram styrmedel för hur Sverige ska leva upp till EU-regelverkens åtaganden inom biologisk mångfald,

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00