Debatt

Debatt: Värna postgången – inte Postnord

DEBATT. En ny postlagsutredning måste handla om hur framtidens postmarknad i Sverige ska fungera på bästa sätt, skriver Ravindra Parasnis, vd för Grafiska företagen.

Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ravindra Parasnis
Vd, Grafiska företagen
 

Den senaste tidens rapportering om Postnord och bolagets ekonomiska bekymmer genererar märkliga slutsatser. Låt oss börja med att slå fast en helt central utgångspunkt som på något märkligt sätt aldrig riktigt kommer fram: Postnords brevaffär i Sverige är och har alltid varit lönsam. Det är i bolagets övriga affärer i Sverige och i den danska verksamheten som blödningen ska sökas.

Mot denna bakgrund framstår den senaste tidens diskussion om statsstöd till en del av Postnords verksamhet som faktiskt är lönsam som helt orimlig.

Aktuella slutsatser 

Under 2019 genomförde Grafiska företagen, tillsammans med ett antal privata företag som alla konkurrerar med Postnord, ett projekt som vi kallade "Arena för framtidens distribution", vars syfte var att lyfta fram konkurrensens betydelse för en väl fungerande postmarknad i Sverige. De slutsatser vi drog är hyperaktuella med tanke på det aktuella beskedet om en ny postutredning. Några klargöranden är därmed på sin plats.

Konkurrens inte ett problem

För det första är postmarknaden i Sverige inte synonym med Postnord. Detta är i dag en marknad som består av ett 30–tal större och mindre aktörer med många tusen anställda. Faktum är att 80 procent av alla svenska hushåll och företag får försändelser och tidningar utdelade också av andra aktörer än Postnord. Samtliga dessa aktörer utgör en fungerande och viktig del av samhällsservicen.

Fakta
Grafiska företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri och företräder cirka 400 medlemsföretag med cirka 12 000 anställda som utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

För det andra är konkurrens på postmarknaden inte en del av problemet utan en del av lösningen. För det tredje måste varje företag med ekonomiska problem själv ta itu med sina problem – utan statsstöd.

Framtidens postmarknad

Med detta som utgångspunkt är vi de första att välkomna en ny postlagsutredning. Nu är det viktigt att regeringen lyssnar in alla intressenter så att utredningen får bästa tänkbara direktiv.

Att låsa fast sig vid gamla lösningar som hålls under armarna med hjälp av statsstöd förefaller mycket olyckligt, omodernt och rent av tveksamt legalt.

Ravindra Parasnis
Vd, Grafiska företagen

Vi välkomnar den ansvarige ministern Anders Ygemans (S) besked att utredningen ska se över lagen i ett brett perspektiv. Det vore förödande om utredningen avgränsades till frågor om Postnords verksamhet. Det är rimligt att se över lagens krav på hur ofta varje brevlåda ska besökas, i syfte att möjliggöra en mer flexibel brevutdelning i en tid då vi skickar allt färre brev. Men det får inte stanna där.

En ny postlagsutredning får inte handla om huruvida Postnord ska få höja portot än mer, om de ska få skydda verksamheten från konkurrens eller om de ska tilldelas subventioner. Utredningen måste i stället handla om hur framtidens postmarknad i Sverige ska fungera på bästa sätt.

Bästa servicen

Det är hög tid att förutsättningslöst pröva nya modeller. Exempelvis bör man se över om dagens speciella reglering byggd kring en samhällsomfattande posttjänst kan ersättas med en mer flexibel lösning byggd på att staten upphandlar olönsam men samhällsviktig verksamhet. En marknad där flera aktörer ges förutsättningar att utveckla nya former för utdelning av post kommer att ge den bästa servicen till den lägsta kostnaden.

Inga mer skattepengar

Att låsa fast sig vid gamla lösningar som hålls under armarna med hjälp av statsstöd förefaller mycket olyckligt, omodernt och rent av tveksamt legalt. Att svenska skattebetalare indirekt ska betala för att täcka förluster i den danska postverksamheten anser vi är helt orimligt.

Därför ska det inte skjutas till mer skattepengar till Postnord – varken i form av nya aktieägartillskott eller som subventioner. Här gäller det att våga tänka utanför boxen och inte följa redan upptrampade stigar.

Kan undvika förluster

Första steget är att Postnord får städa upp i den egna verksamheten och efter bästa förmåga hitta de resurser som behövs, genom att sälja och avveckla det som ligger utanför kärnverksamheten.

Man kan till exempel fråga sig vad Postnords tryckeriverksamhet, utdelning av reklamblad, budbilsservice och lagerhotell har att göra med Postnords kärnuppdrag att dela ut brev.

Är verksamheten allt för vildvuxen brukar lösningen vara att ägaren styr tydligt och ser till att det blir konsolidering och fokusering. Det frigör resurser och kärnverksamheten stärks. Det bör också kunna bidra till att långsiktigt stärka Postnords lönsamhet, då förlustbringande utvecklingsprojekt av den typ Postnords historia är fylld av kan undvikas.

Efterlängtat av alla

Under senare år har en rad innovativa samarbeten utvecklats inom post och distribution, till exempel i form av samdistribution av morgontidningar och post. Vi är övertygade om att samarbeten mellan olika fristående aktörer är framtiden.

I en allt mer digital värld, där brevet alltjämt spelar en viktig roll, bör diskussionen handla om hur staten kan stärka förutsättningarna för att en mångfald av aktörer ska kunna vara med och bidra till en god samhällsservice till rimliga priser.

Att nu ta ett rejält grepp på regleringen av postverksamheten i landet är helt rätt och efterlängtat av alla i branschen. Låt denna utredning bereda vägen för bättre konkurrens, ökad mångfald och fler innovationer på denna marknad.

Nämnda personer

Anders Ygeman

Riksdagsledamot (S), talesperson migrations- och socialförsäkringsfrågor
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024