Debatt

Debatt: Stoppa att Postnords tryckeri snedvrider konkurrensen

SLUTREPLIK. Det är knappast lämpligt att utnyttja den marknadsdominans som kommer av att man under flera hundra år byggt upp en verksamhet under monopolskydd, skriver Ravindra Parasnis, vd för Grafiska företagen.

"Postnords integrationsrabatt, som uppgår till så mycket som 25 procent av produktionskostnaden per brev, erbjuds enbart Strålfors kunder."
"Postnords integrationsrabatt, som uppgår till så mycket som 25 procent av produktionskostnaden per brev, erbjuds enbart Strålfors kunder."Foto: Bertil Ericson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ravindra Parasnis
Vd, Grafiska företagen


Postnords koncernchef Annmarie Gardshol framhåller i sin replik att hon vill att den kommande postlagsutredningen ska ha en bred ansats. Det är ett besked vi välkomnar. Gardshol konstaterar mycket riktigt att för att titta framåt måste man också vara tydlig med hur verkligheten ser ut. Då måste utredningen rimligtvis titta på Postnords vitt förgrenade verksamhet och utreda konsekvenserna av denna.

Läs också

Tydligt avgränsat

Gardshol påpekar att Postnords uppdrag är att vara lönsamt och agera på marknadsmässiga villkor, samt att bolaget ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i alla Sveriges delar, lönsamma som olönsamma.

Så långt är allt korrekt. Postnords samhällsuppdrag – att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten – innebär att samla in och dela ut brev och paket som väger upp till 20 kilogram. I detta uppdrag ingår dock varken tryckeri, print- eller kuverteringstjänster.

Fakta
Grafiska företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri och företräder cirka 400 medlemsföretag med cirka 12 000 anställda som utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Det vi motsätter oss är att Postnordkoncernen ägnar sig åt sådant som faller utanför ramen för deras uppdrag och att de genom sin dominerande marknadsposition snedvrider konkurrensen.

"Rimligt att sälja tillgångar"

Nyligen kom Postnord med beskedet att man säljer sitt dotterbolag Postnord termo, den del av koncernen som är verksam inom dagligvarulogistik i norra Sverige. Postnord menar själva att det är ett strategiskt beslut för att ”öka fokus på kärnverksamheten, det vill säga brev- och paketverksamheten”.

Varför staten ska äga ett av Nordens största tryckerier och tillämpa en prissättning som slår undan benen för privatägda tryckerier är och förblir en viktig principiell fråga.

Ravindra Parasnins
Vd, Grafiska företagen

Tryckeriaffären som inryms i dotterbolaget Strålfors är inte heller kärnverksamhet. Hur Strålfors passar in i Postnords nya strategi, med ökat fokus på just detta, är ytterst oklart.

Gardshol ställer sig frågande till hur en avyttring av Strålfors skulle minska Postnords förluster. Ett enkelt svar på detta är att har man akuta likviditetsproblem är det rimligt att sälja tillgångar som inte är nödvändiga för att utföra samhällsuppdraget.

Konkurrensskadliga rabatter

Det stämmer att Grafiska Företagens medlemmar vill ”slippa konkurrens av Strålfors”. Konkurrens av den sorten är nämligen inte önskvärd.

Postnords integrationsrabatt, som uppgår till så mycket som 25 procent av produktionskostnaden per brev, erbjuds enbart Strålfors kunder.

Våra medlemsföretag har alla förutsättningar att tillhandahålla exakt samma service till Postnords kunder som Strålfors har. Upprepade gånger har man erbjudit sig att göra alla de anpassningar Strålfors gör för att på så vis också bli berättigade till samma rabatt, men alltid mötts av kalla handen.

Enda möjligheten att få rabatten är att Postnord är ens ägare. Detta är en orimlighet vars konsekvens kommer att bli utslagning av mindre privata tryckerier.

Viktig principiell fråga

Detta är måhända inte olagligt men knappast ett lämpligt sätt att utnyttja den marknadsdominans som kommer av att man under flera hundra år byggt upp en verksamhet under monopolskydd. Varför staten ska äga ett av Nordens största tryckerier och tillämpa en prissättning som slår undan benen för privatägda tryckerier är och förblir en viktig principiell fråga.

Det är också därför som den kommande utredningen måste anlägga ett bredare perspektiv och reda ut vad som är Postnords uppdrag och vad som inte är det.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.

Debatt: Värna postgången – inte Postnord

En ny postlagsutredning måste handla om hur framtidens postmarknad i Sverige ska fungera på bästa sätt, skriver Ravindra Parasnis, vd för Grafiska företagen.



E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024