Debatt

Debatt: Postlagsutredning – direktiven måste beakta marknadens komplexitet

DEBATT. Det vore direkt olyckligt om direktiven till postlagsutredning inte ser till hela marknadens konkurrensvillkor och ekonomiska förutsättningar. Det skriver fyra representanter för initiativet Arena för framtidens distribution. 

"Kraftigt minskade brevvolymer och mer e-handel är faktum som lagstiftningen och statens ägarstyrning av Postnord måste förhålla sig till."
"Kraftigt minskade brevvolymer och mer e-handel är faktum som lagstiftningen och statens ägarstyrning av Postnord måste förhålla sig till."Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ravindra Parasnis
Vd, Grafiska företagen
Stefan Blomqvist
Vd och grundare, 21 Grams
Roland Tipner
Vd och grundare, SDR Svensk direktreklam
Håkan Malmros
Ordförande, Fria postoperatörers förbund


Tidigare i år aviserade regeringen att en ny postlagsutredning ska tillsättas under våren. För att säkerställa att framtidens post- och distributionsmarknad kännetecknas av konkurrens och mångfald har Arena för framtidens distribution tagit fram ett antal rekommendationer kring utformningen av utredningens direktiv.

Faktorer att förhålla sig till 

Postlagsutredningen är nära förstående och kommittédirektiven bereds i detta nu. Av den anledningen har Arena för framtidens distribution intensifierat vårt arbete med att verka för konkurrensfrämjande reformer.

Vi är medvetna om att utredningen aviserades mot bakgrund av Postnords ekonomiska bekymmer, framför allt kopplat till verksamheten i Danmark, men det vore direkt olyckligt om direktiven inte ser till helheten och hela marknadens konkurrensvillkor och ekonomiska förutsättningar.

Se till samtliga möjligheter

Arena för framtidens distribution välkomnar utredningen och har stora förhoppningar om att den ska leda till reformer som gynnar den i snabb takt transformerande marknaden. Förändrade kommunikationsmönster, kraftigt minskade brevvolymer och mer e-handel är faktum som lagstiftningen och statens ägarstyrning av Postnord måste förhålla sig till.

Fakta
Om Arena för framtidens distributionInitiativet:
Arena för framtidens distribution startade i december 2018, med syftet att verka för sundare konkurrens på marknader där Postnord bedriver verksamhet. Under 2019 lanserades fem reformförslag i rapporten ”En postmodern framtid – politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktionsmarknaden”.

Vår viktigaste rekommendation inför tillsättandet av kommittédirektiven är att utredningen måste värna postgången i stort – inte Postnord. Det är angeläget att direktiven som ligger till grund för utredningen beaktar marknadens komplexitet och ser till dess samtliga utmaningar och möjligheter.

Analysera Postnords uppdrag

Utredningen måste ges förutsättningar att genomföra en grundlig analys av Postnords samhällsuppdrag och verksamhet. Postnords primära uppdrag är att ombesörja den samhällsomfattande posttjänsten, det vill säga att samla in och dela ut brev och paket som väger upp till 20 kg. Dock har det statliga bolaget genom en stegvis och systematisk integration av hela produktionskedjan skaffat sig en mycket stark ställning på angränsande marknader.

En huvuduppgift för utredningen bör således vara att tydligare definiera Postnords verksamhet.


Arena för framtidens distribution

En huvuduppgift för utredningen bör således vara att tydligare definiera Postnords verksamhet. Utredaren bör få ett tydligt mandat att se över vilka verksamheter som faller utanför Postnords primära uppdrag och som kan avyttras i syfte att främja konkurrens och mångfald på marknaden.

Postnord bör inte heller tillåtas initiera nya utvecklingsprojekt på områden som redan tillgodoses av fungerande privata tjänsteleverantörer.

Skärp statens ägarstyrning

Postnord saknar ägardirektiv, vilket bidragit till att möjliggöra en snedvridning av konkurrensen på marknaden. I avsaknad av ägardirektiv måste det finnas en tydlig ägarstyrning.

Vi ser ett behov av att statens ägarstyrning skärps så att Postnord ägnar sig åt det som stipuleras i postlag, bolagets bolagsordning och bolagets egna riktlinjer för bolagsstyrning samt den samhällsomfattande tjänsten. Vidare bör utredningen se över hur finansieringen via ägarna ska se ut framgent.

Stärk myndighetsutövningen

Den samhällsomfattande posttjänsten är ett fundament för fortsatt konkurrens på marknaden. Det är grundläggande att de kontrollmekanismer som ingår i denna värnas så att postgången fungerar på det sätt som den är avsedd att göra. Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att utöva tillsyn på postmarknaden och den aktör som tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten. Det tycker vi är bra, och ser gärna att PTS myndighetsutövning på detta område stärks ytterligare.

Skapa bättre förutsättningar

Om regeringen verkligen menar allvar med att värna konkurrensen och postgången i hela Sverige räcker det inte med en utredning som justerar lite i portopriserna, anpassar utdelningsfrekvensen eller annat lappande och lagande.

Vill man på riktigt skapa bättre förutsättningar för en fungerande post- och distributionsmarknad för alla – för medborgarna och kunderna, för det privata näringslivet och inte bara för Postnord – krävs ett stort grepp om denna fråga. Arena för framtidens distribution kommer därför aktivt följa utredningen under dess gång, och bidra med de konkurrensfrämjande perspektiv som annars riskerar att gå förlorade.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024