Debatt

Bristen på bussförare är akut – sänk åldersgränsen nu

Regeringen måste verka för en sänkt körkortsålder för bussförare inom hela EU för att minska förarbristen och säkra tillgången till samhällsviktig mobilitet för alla. Det skriver Caj Luoma, Transportföretagen, och Anna Grönlund, Sveriges bussföretag.

Den samhällsviktiga bussbranschen har svårt att finna personal, skriver debattörerna.
Den samhällsviktiga bussbranschen har svårt att finna personal, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Caj Luoma
Anna Grönlund
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige håller som bekant i ordförandeklubban för Europeiska unionens råd under den första halvan av 2023. En rad viktiga frågor ska avhandlas under denna tid – inte minst för bussbranschen. Bland annat är körkortsdirektivet uppe för revidering. Sveriges bussföretag anser att regeringen måste driva frågan om borttagande av den kontraproduktiva regel som säger att unga bussförare enbart får köra linjelagd busstrafik som understiger 50 kilometer.

Bussbranschen är samhällsviktig

Den 1 mars presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ett reviderat körkortsdirektiv. Förslaget innehöll, till Sveriges Bussföretags stora besvikelse, ingen förändring avseende ålderskraven för busskörkort och inte heller något förslag om att ta bort regeln om att unga bussförare enbart får köra linjelagd trafik understigande 50 km. Idag kan en 23-årig bussförare få köra en skolbuss på morgonen men sedan inte köra den beställda buss som ska ta samma skolbarn till simskola på badhuset på eftermiddagen.

I dag råder en stor brist på utbildade bussförare inom hela EU i allmänhet, och i Sverige i synnerhet. En drivande faktor bakom förarbristen är skillnaden i ålderskrav mellan personbil-, lastbils- och busskörkort. I och med att ålderskravet är så högt för buss, har en stor del av de potentiella förarna redan gjort andra yrkesval då de uppnått den föreskrivna åldern.

Exempelvis kan en lastbilsförare göra sitt yrkesval och börja köra utan restriktioner redan vid 18 års ålder, den ålder då många väljer sitt yrke för framtiden. Detta gör att den samhällsviktiga bussbranschen får svårt att finna personal, vilket kan få stora konsekvenser för vår gemensamma kollektivtrafik. En ökad andel kollektivtrafik är en av nycklarna till att nå klimatmålen, men utan förare kan inte dessa mål uppnås och trafiken inte heller utvecklas.

Akut förarbrist

Den högre åldersgränsen för bussförare motiveras med trafiksäkerhetsskäl, med hänvisning till en förhöjd risk för olyckor bland unga personbilsförare. Här måste det först poängteras att det är en stor skillnad mellan privatbilism och förare i yrkestrafik. Statistik framtagen av vår medlem VR Sverige visar att det inte finns något som indikerar en förhöjd olycksrisk för unga yrkesutbildade bussförare.

En ökad andel kollektivtrafik är en av nycklarna till att nå klimatmålen, men utan förare kan inte dessa mål uppnås och trafiken inte heller utvecklas. 

Bussbranschen har en åldersstruktur där en oroväckande hög andel av förarna är äldre. 2021 var 25 procent över 61 år. Problemet med förarbristen är akut, och den rådande åldersstrukturen riskerar att förvärra problemet än mer under de kommande fem åren. Samtidigt som branschen behöver rekrytera flera tusen förare de kommande åren, är det en stor del av yrkeskåren som närmar sig pensionsåldern. Situationen är likartad i majoriteten av EU:s medlemsstater.

Sverige behöver en framåtlutad hållning

Det är uppenbart att det behövs fler unga förare – en nyckel i det sammanhanget är att ålderskraven inte ska skapa hinder för unga att söka sig till yrket. EU-kommissionens förslag måste ses i ljuset av detta. Sverige upphör inte att vara en medlemsstat med egna intressen under sin tid som ordförandeland. Det talas om en ambition från regeringen att främst agera som en ”honest broker” i sin roll som ordförande.

Sveriges bussföretag anser att Sverige behöver ha en mer framåtlutad hållning, och driva en egen agenda i för Sverige viktiga frågor. Vi anser att slopande av den så kallade 50-kilometersgränsen och frågan om ålderskrav för bussförare är sådana viktiga frågor. Annars riskerar vi i framtiden inte kunna resa tillsammans med en klimatsmart kollektivtrafik till utbildning, arbete och fritidssysselsättningar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00