Ylva Johansson om EU:s migrationshantering: ”Rwanda-modellen är inget alternativ”

I väntan på att få ett gemensamt migrationssystem på plats tar EU nya steg för att stärka migrationssamarbetet inom unionen. Samtidigt ökar pressen på EU att agera för att förhindra ytterligare dödsolyckor på Medelhavet.

"Vi måste täppa till kryphål i EU:s migrationssystem" tycker EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson som på tisdagen lade fram nya förslag på hur samarbetet ska stärkas inom unionen.  
"Vi måste täppa till kryphål i EU:s migrationssystem" tycker EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson som på tisdagen lade fram nya förslag på hur samarbetet ska stärkas inom unionen.  Foto: EU-kommissionen
Charlotta Asplund Catot

EU-kommissionen föreslog på tisdagen nya åtgärder för att stärka EU:s yttre gränser och snabba på återvändande av migranter som fått avslag på sin asylansökan.

Bland annat vill kommissionen att medlemsländerna blir bättre på att ömsesidigt erkänna varandras beslut att avslå asylansökan, något som i dag inte görs i tillräckligt stor utsträckning och därmed gör processen onödigt utdragen, enligt EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson.

– I dag finns det en möjlighet för en person som har fått ett avslag på sin asylansökan i ett medlemsland, att bara avvika och dyka upp i ett annat medlemsland och starta processen igen. Detta är naturligtvis ett verkligt missbruk av systemet. Vi måste täppa till dessa kryphål, sade hon när hon presenterade förslagen på en presskonferens i Strasbourg på tisdagen.

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00