Debatt

Tysklands cannabismisstag riskerar att dra med Sverige i fördärvet, Forssmed

Den tyska regeringens planer på att legalisera cannabis kommer att påverka både Sverige och andra länder negativt. Ändå sitter regeringen tyst och initiativlös. Det skriver Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt center.

”Jakob Forssmed förstår att Tysklands beslut kan få negativa konsekvenser för Sverige och andra EU-länder, men verkar stå handfallen när det gäller att agera.” 
”Jakob Forssmed förstår att Tysklands beslut kan få negativa konsekvenser för Sverige och andra EU-länder, men verkar stå handfallen när det gäller att agera.” Foto: Markus Schreiber/AP/TT/Christine Olsson/TT
Peter Moilanen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Även om Tyskland, tack vare EU-rätten och Schengenavtalet, tvingats backa rejält från ursprungsplanerna så ligger ett förslag om legalisering av cannabis nu på bordet. Folk ska få odla hemma, ha 25 gram på sig utan att riskera straff, och man planerar att införa cannabisklubbar där medlemmarna ska kunna köpa cannabis. I nästa steg tänker man sig försök med cannabisförsäljning över disk.

Legalisering stoppar inte gängen

Erfarenheterna från de länder som har legaliserat cannabis är inte goda. FN-organet INCB ägnar ett helt kapitel åt konsekvenserna av cannabislegalisering i sin senaste årsrapport. Där framgår att användningen av cannabis har ökat i alla länder och regioner som har legaliserat. Cannabisrelaterade hälsoproblem ökar likaså, och man pekar på att en snabbt växande cannabisindustri utvecklar och marknadsför produkter för att locka unga människor samtidigt som man lägger stora resurser på att lobba för minskad kontroll.

INCB påpekar också att legaliseringen inte heller har lett till att de illegala aktörerna har försvunnit. I Kanada kontrollerar kriminella gäng fortsatt närmare halva marknaden av den som var när legaliseringen inträdde. I Kalifornien har myndigheterna i dag större problem med organiserad brottslighet kring cannabis än man hade innan – det är helt enkelt enklare för kriminella att agera i en legaliserad miljö. En legalisering av cannabis i Tyskland skulle underlätta för kriminella grupper i Europa. Det här är motsatsen till vad Sverige behöver just nu.

Höj rösten och säg ifrån

Tysklands beslut strider mot FN:s narkotikakonventioner och mot flera bindande regelverk inom EU. Genom att inleda den fullskaliga legaliseringen med ”försöksverksamhet” hoppas man kunna undvika rättslig prövning. Omsvängningen i planerna som den tyska regeringen har gjort sedan de första beskeden om legalisering ger intryck av att man nu hoppas smyga igenom reformen i stället för att direkt utmana EU. Men också här kan och bör EU sätta stopp. Att kalla öppen försäljning av cannabis för ”vetenskap” och därmed hävda att verksamheten ska undantas från narkotikakonventionerna är inte rimligt.

Sverige borde snarast ta initiativ till att samla likasinnade medlemsländer som inser att ett legalisering är fel väg att gå.

Tillfället att påverka är nu. I en interpellationsdebatt i augusti fick socialminister Jakob Forssmed (KD) frågan om hur den svenska regeringen agerar i den här frågan. Svaret blev mycket allmänt, och var snarare en beskrivning av hur det internationella narkotikakontrollsystemet ser ut. Jakob Forssmed förstår att Tysklands beslut kan få negativa konsekvenser för Sverige och andra EU-länder, men verkar stå handfallen när det gäller att agera.

EU bygger på frihandel och öppna gränser – båda är omöjliga att kombinera med narkotikalegalisering i enskilda medlemsländer utan oönskade sidoeffekter. Gränser för vad som är tillåtet och inte riskerar att bli otydliga, och friare rörlighet för narkotika i EU:s största medlemsland kommer att gynna kriminella gäng. Tillgången till cannabis kommer med all sannolikhet att öka även i Tysklands grannländer, något som vi vet driver ökad användning.

Protestera mot Tysklands planer

Självklart kan det vara känsligt att lägga sig i andra länders politik – men tittar vi på andra frågor inom EU så händer det hela tiden. När andra länders politik dessutom riskerar att påverka grannländerna negativt borde det vara en självklarhet att höja rösten och säga ifrån.

Tyskland har arrangerat möten med andra länder som lutar åt samma håll, som Malta, Luxemburg, Nederländerna och Tjeckien. Ledande parlamentariker för regeringspartiet SPD säger att man på lång sikt vill att övriga Europa ska gå åt samma håll. Sverige borde snarast ta initiativ till att samla likasinnade medlemsländer som inser att ett legalisering är fel väg att gå. Och de är inte få – allt tyder på att en stor majoritet av EU:s medlemsländer vill se ett fortsatt förbud av narkotika.

Det tyska beslutet är inte hugget i sten. Parlamentet har ännu inte godkänt förslaget ens för steg ett, och protesterna inom Tyskland blir allt starkare. Läkare, poliser, jurister, apotekare och andra är djupt skeptiska. En opinionsundersökning från Der Speigel visar att det nu är fler som är emot en legalisering än de som är för. Inte ens regeringspartierna verkar lika entusiastiska längre. Tydliga signaler från Sverige och andra grannländer inom EU skulle mycket väl kunna bli det som får vågskålen att tippa över.

Visa ledarskap, Forssmed

Sverige bör också agera gentemot EU-kommissionen. En utredning som är framtagen av den tyska förbundsdagen på initiativ av CDU visar att inte ens det första, begränsade steget i legaliseringen är förenligt med EU-rätten. Också här kan tryck skapas.

Det är dags för Sverige och Jakob Forssmed att visa ledarskap och initiativkraft. Det är fel läge att sitta och vänta – snart kan beslutet vara fattat.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00