Trots protester vid omröstning: EU får en gemensam migrationspolitik

EU-parlamentet antog på onsdagen asyl- och migrationspakten. EU kommer för första gången att få ett gemensamt asylsystem och en solidaritetsmekanism som ska tvinga alla medlemsstater att ta mer ansvar för de asylsökande som kommer till Europa.

Kritiker varnar för hur förhållandena kommer att se ut för migranter vid EU:s gränser i och med den nya asyl- och migrationspakten men enligt förespråkarna kommer pakten tvärtom att vara ett verktyg för att göra förhållandena bättre.<br>
Kritiker varnar för hur förhållandena kommer att se ut för migranter vid EU:s gränser i och med den nya asyl- och migrationspakten men enligt förespråkarna kommer pakten tvärtom att vara ett verktyg för att göra förhållandena bättre.
Foto: EU-kommissionen
0:000:00