Debatt

Tobé: S och Incir måste ta kampen mot antisemitism på allvar

Det är djupt oansvarigt att Europaparlamentariker Evin Incir och Socialdemokraterna i Bryssel inte ger stöd för att frysa och utvärdera EU:s utvecklingsbistånd till Palestina, skriver Tomas Tobé (M), EU-parlamentariker och ordförande för utvecklingsutskottet.

Evin Incir (S) är vice ordförande för Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Palestina. Relationerna med Palestina verkar således vara det viktiga, då hon riktat stark kritik till förslaget om fryst bistånd på EU-nivå. Detta trots att det handlar om utvecklingsbistånd och inte humanitärt bistånd, skriver Tomas Tobé (M).
Evin Incir (S) är vice ordförande för Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Palestina. Relationerna med Palestina verkar således vara det viktiga, då hon riktat stark kritik till förslaget om fryst bistånd på EU-nivå. Detta trots att det handlar om utvecklingsbistånd och inte humanitärt bistånd, skriver Tomas Tobé (M).Foto: TT/Montage
Tomas Tobé
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 7 oktober utgör en särskilt mörk dag i historien. Det viktigaste nu är att EU ställer sig bakom Israels rätt att få försvara sig och att vi säkerställer att skattebetalares pengar inte går till aktörer som legitimerar terror, direkt eller indirekt.

Hamas avskyvärda terrorattacker mot Israel och dess befolkning är oförsvarbara. Oskyldiga israeler har blivit brutalt mördade och lemlästade i massakrer och flera civila uppges fortfarande hållas som gisslan av terrorgruppen, under skräck och omänskliga förhållanden.

Konsekvenserna av attackerna är i nuläget svåra att överblicka; som många har konstaterat är det en helt ny situation och säkerhetspolitiskt läge. 

Trots det fruktansvärda angreppet mot Israel har den palestinska ledningen fortfarande inte tagit tydligt avstånd från Hamas terrorhandlingar. Detta måste få konsekvenser.

Pausa biståndet på EU-nivå

Den svenska moderatledda regeringen, likväl andra EU-länder, har redan gett besked att man kommer att genomföra en översyn och tills vidare pausa utvecklingsbiståndet till Palestina.

Detta måste även ske på EU-nivå. Vi kan inte garantera att biståndspengar inte hamnar hos Hamas och därför behöver vi agera kraftfullt.

Inte en enda krona eller euro får heller gå till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas eller som utför våld, hotar och uppmuntrar till våld mot staten Israel och dess befolkning.

Det är dags för Socialdemokraterna att vakna upp och börja ta kampen mot hatet mot Israel och antisemitism på allvar. Partiets ledning må ha tagit avstånd från de vedervärdiga terrordåden, men det handlar om att faktiskt sätta kraft bakom sina fördömanden, något deras systerparti i Danmark åtminstone gör.

I Bryssel ekar dock detta tyvärr med sin frånvaro.

Slut upp bakom Israel

Evin Incir (S) är vice ordförande för Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Palestina. Relationerna med Palestina verkar således vara det viktiga, då hon riktat stark kritik till förslaget om fryst bistånd på EU-nivå. Detta trots att det handlar om utvecklingsbistånd och inte humanitärt bistånd.

Generellt behöver utvecklingsbiståndet användas mer strategiskt och gynna inte bara partnerländer utan även EU:s egna intressen. Att sammankoppla biståndet med andra politikområden, som handel och migration, är också avgörande. 

EU är tillsammans med sina medlemsländer världens största biståndsgivare. Det ger oss både de ekonomiska och politiska musklerna att ställa krav på länder som vill ta del av biståndet. I frågan om Palestina kan vi inte bara fortsätta som vanligt, det borde vara tydligt för alla efter den senaste tidens brutala utveckling.

Nu finns inga ursäkter för de våldsamma attackerna från terrorgruppen. Inte heller finns det några ursäkter för att indirekt eller direkt legitimera dessa terrorhandlingar. Det är avgörande att alla demokratiska krafter nu sluter upp och fullt ut står bakom Israel – i såväl ord som handling.

Nämnda personer

Evin Incir

Europarlamentariker (S), chefsförhandlare för EU-direktivet om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Juristexamen (Uppsala uni., 2013)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00