Sverige vill bryta dödläge i EU-långbänk om antidiskriminering

I snart 15 år har ett lagförslag som ska motverka diskriminering av utsatta grupper i EU varit blockerad av en handfull medlemsländer i ministerrådet. Nu ska Sverige som EU-ordförande försöka få liv i förhandlingarna – men utsikterna att få igenom lagen är fortsatt små.

Varken EU-minister Jessika Roswall eller Miljöpartiets parlamentariker Alice Bah Kuhnke tror på några snara genombrott i frågan. 
Varken EU-minister Jessika Roswall eller Miljöpartiets parlamentariker Alice Bah Kuhnke tror på några snara genombrott i frågan. Foto: Michel Cristen, European Union /  Geneviève Engel, European Union
Charlotta Asplund Catot

­Efter snart 15 års politisk blockering är en av EU:s äldsta långbänkar åter uppe på EU:s dagordning. Sverige vill under vårens EU-ordförandeskap få fart i förhandlingarna om EU:s antidiskrimineringsdirektiv.

– Frågan har legat på bordet alldeles för länge och vi hoppas kunna föra diskussionen framåt så långt som möjligt under ordförandeskapet, sade EU-minister Jessika Roswall (M) när direktivet var uppe för diskussion i EU-parlamentet i Strasbourg förra veckan.

Det var i juli 2008 som EU-kommissionen lade fram ett lagförslag som ska motverka diskriminering i EU på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Direktivet är tänkt att fylla upp luckor i EU:s antidiskrimineringslagstiftning, genom att förbjuda diskriminering på dessa grunder även utanför arbetslivet.

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00