Debatt

Snart kan EU styra över svenska fastighetsrenoveringar och cykelparkeringar

Uppdateringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda riskerar att ge svenska fastighetsägare och hyresgäster en rejäl kostnadssmocka. Det skriver Europaparlamentarikern Tomas Tobé (M).

Europaparlamentet vill öka styrningen för hur renoveringar ska genomföras och vilka krav som måste uppfyllas för alla nya byggnader, skriver debattören.
Europaparlamentet vill öka styrningen för hur renoveringar ska genomföras och vilka krav som måste uppfyllas för alla nya byggnader, skriver debattören.Foto: Janerik Henriksson/TT
Tomas Tobé
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nästa vecka röstar Europaparlamentet om en uppdatering av den lagstiftning som ämnar minska fastigheters klimatpåverkan. Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) ska uppdateras som en del av EU:s höjda klimatambitioner för att nå målet om nettonollutsläpp till 2050.

Klimataktivism utan konsekvenstänk

I stället för ökade incitament för renovering, energieffektivisering och utrymme för medlemsländernas olika förutsättningar, väljer Europaparlamentet att gå fram med tvingande renoveringsplaner och ökad detaljreglering. Inom EU står byggnader för cirka 40 procent av vår energiförbrukning och 36 procent av växthusgasutsläppen. Det råder därför ingen tvekan om att insatser behövs för energieffektivisering och minskade utsläpp. Tyvärr har utformningen av lagstiftningen tagits över av klimataktivism, utan konsekvenstänk.

I det förslag som ligger på Europaparlamentets bord finns krav på tvingande renovering av lokalbyggnader och offentligt ägda byggnader. Målet med renoveringarna är att byggnaderna med lägst energiklass, G och F, ska förbättras till klass E senast 2027. Ytterligare renovering måste ske till 2030 då dessa byggnader ska klara energiklass D. Hur denna storskaliga renovering ska kunna genomföras på bara två år, är för de flesta en gåta.

Nationella förutsättningar ignoreras

Förslaget om tvingande renovering missar dessutom att ta hänsyn till nationella förutsättningar och byggnadens totala klimatpåverkan. I Sverige värms byggnader till stor del upp med energislag med låg klimatpåverkan, något Europaparlamentet väljer att blunda för.

Storskalig renovering av bostadssektorn riskerar dessutom att leda till ökade utsläpp när allt mer material kommer importeras. Privata bostäder skonas inte heller. Även de ska renoveras, men först till 2030.

Europaparlamentet väljer dessutom att öka styrningen för hur renoveringarna ska genomföras och vilka krav som måste uppfyllas för alla nya byggnader. Till exempel tillkommer krav på att nya byggnader måste vara självförsörjande på förnybar energi, antingen i direkt anslutning till fastigheten eller i dess omedelbara närhet. Således tillkommer krav på solpaneler eller ytterligare vindkraft nära svenska samhällen.

Cykelparkeringskrav

Krav på fler laddstolpar och större cykelparkeringar har också letat sig in i förslaget. Vid en första anblick må det låta rimligt med tanke på utvecklingen vi ser över hela Europa när allt fler väljer elbil. Frågan om vad EU har att göra med utformningen av cykelparkeringar kvarstår däremot.

Krav på fler laddstolpar och större cykelparkeringar har också letat sig in i förslaget.

Boverkets prognos för bostadsbyggandet i Sverige under 2023 är redan dyster och antalet nya projekt väntas minska med över 50 procent. Lönsamheten att bygga har också minskat i takt med en mer ansträngd situation för hushållens ekonomier. Samtidigt har Sverige haft den högsta inflationen på 30 år och priset på material slår i taket.

Alla behöver tänka om

I ett redan kritiskt omvärldsläge där tillgången på byggmaterial till rimliga priser är knapp, där arbetskraften i Europa inte räcker till och där hushållens kostnader fortsatt ökar, riskerar förslaget att försvåra en redan mycket ansträngd situation.

Europaparlamentet måste tänka om. Europas klimatambitioner måste förbli höga, men vi kan inte gasa på utan att se konsekvenserna av besluten vi fattar. Jag uppmanar därför alla minska svenska kollegor i Europaparlamentet att mobilisera för att kraftigt förbättra förslaget. Annars måste förslaget stoppas.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00