SKR: Det finns en tillitslucka mellan staten och regionerna

En regiongranskningsfunktion är inte det som kommer att lösa regionernas ekonomiska problem. ”Den här misstänksamheten mot kommuner och regioner är ingen bra utveckling”, säger Anders Henriksson (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, till Altinget.

Anders Henriksson välkomnar de tillskott som finns i vårändringsbudgeten, men efterlyser mer långsiktiga besked. 
Anders Henriksson välkomnar de tillskott som finns i vårändringsbudgeten, men efterlyser mer långsiktiga besked. Foto: SKR
Linda BerglundAlbin Bohlin

Sedan tidigare var det känt att regionerna får ytterligare sex miljarder i sektorsbidrag till sjukvården och att skolan får en halv miljard för 2024. Välkommet, men långt i från att lösa de ekonomiska utmaningarna enligt Sveriges Kommuner och Regioner. Pengarna behöver betalas ut så fort som möjligt, men än viktigare är att regeringen kommer med tydliga besked tidigt inför höstens budget, säger Anders Henriksson, ordförande för SKR.

–Vi hade gärna hade sett en signal om långsiktigheten i de här pengarna. Utmaningarna är att kommuner och regioner tar slutliga budgetar i oktober–november. Det blir svårplanerat utan besked, säger han till Altinget. 

Ett tydligt besked har redan lämnats inför 2025. I vårpropositionen skriver regeringen att ”Regeringen ser också ett behov av att stödja regionerna i arbetet med nödvändiga strukturåtgärder som kan effektivisera verksamheterna”. En effektiviseringsdelegation tillsätts där regionerna kommer att kunna söka pengar. I höstens budget avsätts 250 miljoner kronor om året i sex år. 

– Det är ju väldigt lite pengar om man slår ut det på 21 regioner, säger Anders Henriksson.

Läs också

Regeringen har också aviserat att en regiongranskningsfunktion ska tillsättas. Fokus ska vara på ändamålsenligt resursutnyttjande, kostnadseffektivitet och effektiviseringspotential.

Regeringen anser ju att det finns strukturella problem med regionernas ekonomi. Delar SKR den bilden?

– Regionerna jobbar hela tiden med att effektivisera och modernisera så mycket man bara kan. Ibland känner jag att det finns en tillitslucka mellan den nationella, den regionala och den lokala nivån. Så att den här misstänksamheten mot kommuner och regioner, det är ingen bra utveckling.

Litar inte regeringen på regionerna?

– Så långt är jag inte bredd att dra det. Men det är en mängd utredningar nu som pekar på produktivitetsfrågan och på huvudmannaskapsfrågor. Det är väl bra att vi gör utredningar. Men det måste bygga på att vi också har en tydlig syn på att vi har en ansvarsfördelning i Sverige. Den måste vi hålla i och bygga vidare på och vi behöver ha tillit mellan våra olika nivåer, säger Anders Henriksson.

Även oppositionen kritiserar avsaknaden av långsiktiga besked till kommuner och regioner. 

– Det är den största kommunala frågan just nu. Därför att med de här beskeden så kommer varslen, uppsägningar och besparingar att rulla på, säger socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg till Altinget. Han vill dock inte konkretisera vilka åtgärder S velat se utifrån prognosen om svag kommunal ekonomi under 2024. 

– Det får vi återkomma till när vi har helheten. Nu får vi titta på regeringens budget och se om det går att komplettera det med ytterligare insatser.

Nämnda personer

Anders Henriksson

Ordförande (S) Sveriges kommuner och regioner

Mikael Damberg

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i finansutskottet
Förvaltningslinjen (Stockholms uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00