Sista året med M-parlamentarikerna: Migrationspakten avgörande

Fortsatt stöd till Ukraina, ökad handel och stärkt konkurrenskraft toppar M-ledamöternas prioriteringslista under deras sista år den här mandatperioden. Att ro i hamn migrationspakten ska helst också hinnas med.

EU-parlamentarikerna Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari och Jessica Polfjärd ställer alla också upp i nästa års EU-val.
EU-parlamentarikerna Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari och Jessica Polfjärd ställer alla också upp i nästa års EU-val.Foto: Fredrik Persson, Anders Wiklund, Stina Stjernkvist/TT
Charlotta Asplund Catot

Moderaternas fyra parlamentariker toppar tillsammans nomineringskommitténs förslag på lista inför nästa års EU-val. När de ombeds att lista sina prioriteringar under det sista året av deras femårsmandat lyfter de gemensamt fram att stärka europeisk och svensk konkurrenskraft – en prioritet som går hand i hand med ökad frihandel.

Sista året med parlamentarikerna

Fyra år har gått sedan de blev invalda till EU-parlamentet – nu återstår endast ett år för de 21 svenska ledamöterna att sätta sin sista prägel på EU-politiken innan deras mandat går ut. De kommande veckorna listar Altinget vad parlamentarikerna ska lägga krutet på i slutspurten. Läs även om de andra partiernas prioriteringar:

Sista året med parlamentarikerna: Det här vill S-ledamöterna

L-parlamentarikern inför sista året: Det är den överlägset viktigaste frågan

– En av EU:s och Sveriges största utmaningar är vår låga tillväxt jämfört med länder som USA och Kina. Därför vill jag stärka vår konkurrenskraft genom regelförenklingar, mer frihandel och ta vara på AI:s möjligheter, säger EU-parlamentarikern Jörgen Warborn.

Warborns högsta ambition under det kommande året är att få igenom EU:s frihandelsavtal med sydamerikanska tullunionen Mercosur.

Altinget logoEU
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget eu får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00