Debatt

Så kan regeringen göra Sverige mer attraktivt för globala talanger

Den rådande Sverigebilden ger inga gratisrekryteringar. Regeringen bör omgående inleda arbetet med en strategi för global attraktionskraft. Det skriver företrädare för Almega, TechSverige, Innovationsföretagen, Teknikföretagen och IKEM.

Kompetens är den röda tråden mot ett mer konkurrenskraftigt Sverige, skriver debattörerna.
Kompetens är den röda tråden mot ett mer konkurrenskraftigt Sverige, skriver debattörerna.Foto: Henrik Montgomery/TT/Tim Aro/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Joakim Bourelius
Näringspolitisk expert, Innovationsföretagen
Ana Andric
Näringspolitisk expert, TechSverige
Li Ljungberg
Näringspolitisk expert, Teknikföretagen
Patrick Joyce
Chefsekonom, Almega
Caspian Rehbinder
Arbetsmarknadsexpert, IKEM 

Under hösten kommer regeringen att presentera en ny handels- och investeringsstrategi. Det är mycket välkommet, inte minst ambitionen att stärka kopplingen mellan bistånd och handel. Fler investeringar i Sverige kräver även att vi måste bli mer attraktiva som karriärdestination. Här förväntar vi oss en tydlig ambition i strategin med flera skarpa förslag från regeringen.

Bädda för morgondagens välstånd

Där det finns kompetens, dit kommer investeringarna. Där investeringarna sker utvecklas lösningarna på samhällsutmaningarna och där läggs grunden för framtida exportsuccéer, de nya jobben och morgondagens välstånd.

En fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att locka investeringar till Sverige, en förutsättning för att utveckla, producera och exportera samt även helt avgörande för Sverigebilden och synen på Sverige som ett modernt, jämställt och högteknologiskt land. Kort sagt, kompetens är den röda tråden mot ett mer konkurrenskraftigt Sverige. Samtidigt upplever sju av tio företag svårigheter att rekrytera och vart femte rekryteringsförsök misslyckas.

Därför brådskar det med kraftfulla åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen. Det svenska utbildningssystemet måste i större utsträckning leverera utbildningar som ger jobb efter examen. Det tar dock tid. En snabbare väg till att mildra kompetensbristen är via internationell rekrytering. Och här krävs högre ambitioner.

Låt företagens behov styra

Regeringen bör likt Kanada och Tyskland sätta ett uttalat mål för den kvalificerade arbetskraftsinvandringen. Det viktiga med en målsättning i detta sammanhang är dock inte målets storlek, utan att regeringen gör sitt yttersta för att undanröja hinder för företagens internationella rekrytering så att det inte är hindren, utan företagens behov, som avgör hur många ingenjörer, tekniker och programmerare som kan komma till Sverige.

Arbetet med att göra Sverige till en attraktivare karriärdestination måste nu bli en integrerad del av Sverigefrämjandet. 

Regeringen bör sikta på att Sverige ska bli världens mest attraktiva karriärdestination. Sverige bör ha de kortaste handläggningstiderna för arbetstillstånd bland jämförbara konkurrentländer och inte minst det bästa mottagandet av de som kommer hit. Hårt arbete och ett starkt ledarskap på nationell nivå är nödvändigt.

Skadlig Sverigebild

Den rådande Sverigebilden ger inga gratisrekryteringar. Regeringen bör därför omgående inleda arbetet med en strategi för global attraktionskraft. Bland annat bör man utse en ansvarig aktör för att samordna såväl marknadsföringen av Sverige som karriärdestination som mottagandet av de globala talangerna genom alltifrån en snabb process för personnummer, vilket är en förutsättning för lönekonto och Bank-ID, till hjälp med skola och bostäder genom regionala eller kommunala mottagningscenter.

Redan i den rödgröna regeringens export- och investeringsstrategi från 2019 hade kompetensfrämjandet en given plats som en förutsättning för att kunna attrahera investeringar till Sverige. Då fanns probleminsikten men inte musklerna. I den kommande handels- och investeringsstrategi som regeringen presenterar i höst måste nästa steg tas. Arbetet med att göra Sverige till en attraktivare karriärdestination måste nu bli en integrerad del av Sverigefrämjandet.

Nu hoppas vi på en handels- och investeringsstrategi där kompetensförsörjningen har en ny och central roll i främjandearbetet men också på att regeringen tar nästa steg på vägen mot att säkra företagens kompetensförsörjning.

Nämnda personer

Caspian Rehbinder

Arbetsmarknadsexpert IKEM
Masterexamen i statsvetenskap (Stockholms uni., 2013)

Patrick Joyce

Chefsekonom Almega
Fil. lic. nationalekonomi (Uppsala uni., 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00