Risk för olagliga statsstöd – myndighet föreslås få samlat ansvar

Risken för att ge otillåtna statsstöd ställer krav på både myndigheter och kommuner. Nu föreslås ansvaret för att ge stöd i statsstödsfrågor samlas på Upphandlingsmyndigheten och möjligheten att visselblåsa lämna Regeringskansliet.

Förra årets elstöd till företag är möjligtvis ett av de mer uppmärksammade statsstöden på senare tid. Framöver kan Upphandlingsmyndigheten få ett större uppdrag för frågor om statsstödsreglerna. 
Förra årets elstöd till företag är möjligtvis ett av de mer uppmärksammade statsstöden på senare tid. Framöver kan Upphandlingsmyndigheten få ett större uppdrag för frågor om statsstödsreglerna. Foto: Claudio Bresciani/TT
0:000:00