Fjellner: Vi måste lita på EU:s expertmyndigheter 

REPLIK. Jytte Gutelands vetenskapsförnekande hållning går emot den överenskomna lagstiftningen i EU och är problematisk för demokratin, skriver Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker.

Av: Christofer Fjellner (M)
europaparlamentariker 

För Jytte Guteland (S) är glyfosatfrågan en identitetsmarkör hon använder för att positionera sig bland sina vänner. Då är det viktigare att tillhöra rätt lag än att bry sig om sakfrågan: Hur vi skapar förutsättningar för svenska och europeiska bönder att bedriva ett så effektivt och konkurrenskraftigt jordbruk som möjligt som bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen i värld med en snabbt växande befolkning. Gutelands vetenskapsförnekande hållning innebär att hon bryter med en stolt svensk tradition av att lita på vetenskapliga experter och respektera den lagstiftning vi kommit överens om i EU.

Vilseledande budskap 

Guteland har i stället röstat för att inrätta ett särskilt utskott i Europaparlamentet – och själv tagit plats i det – som i praktiken innebär en plattform varifrån hon kan fortsätta att sprida sina vilseledande budskap, som har mycket lite med med verkligheten att skaffa, men desto mer med hennes egna fantasier. Det handlar om ett utskott som i nio månaders tid enbart ska arbeta med glyfosat och växtskyddsmedel.

Beslut att inrätta utskottet är de facto ett svar på att tillståndet för glyfosat i EU förlängdes med fem år i höstas. Förlängningen av tillståndet var helt i sin ordning och följde således den i EU gemensamt överenskomna processen för tillståndsgivning av växtskyddsmedel. Men den retade ändå gallfeber på den delen av vänstern som Guteland tillhör, för vilken det är viktigare att posera med hippa åsikter än att faktiskt respektera demokratiskt fattade beslut och vetenskapliga utsagor från våra expertmyndigheter.

Glyfosat är i dag inte en hälsorisk

Det är nämligen så – vilket Guteland av förklarliga skäl utelämnar i sin text eftersom det slår hål på hela hennes argumentation – att såväl EU:s expertmyndighet för kemikaliefrågor, Echa, och för livsmedelssäkerhet, Efsa, jämte expertmyndigheter från USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland upprepade gånger har slagit fast att glyfosat inte är en hälsorisk för människor på det strikt begränsade sätt det används i dag.

Guteland har investerat betydande tid och politiskt kapital i frågan om glyfosat och det känns säkert snopet att utfallet inte blev som hon tänkt sig. Men det är likväl djupt problematiskt att på ett så här flagrant sätt ifrågasätta demokratiskt fattade beslut som är underbyggda av slutsatser från expertmyndigheterna i EU och som är en del av det regelverk vi har kommit överens om gemensamt.

Går emot forskning

Guteland har tvivelsutan tillbringat lång tid på ryggen av sina ideologiska käpphästar för att bli så här blind för verkligheten. Och vore det inte för frågans vikt och att det är ett genant slöseri med både tid och skattebetalarnas pengar att inrätta ett nytt utskott skulle jag ha skrattat åt eländet. Nu känns det hela mest olustigt. Guteland beter sig inte så lite som en person som ifrågasätter klimatförändringarna i strid med konsensus i forskarvärlden och i stället presenterar en egen helt ovetenskaplig ståndpunkt som går helt emot forskningsresultaten.

I slutändan handlar det här om att Guteland är beredda att offra ett växtskyddsmedel som i grunden har förändrat förutsättningarna för miljontals svenska och europeiska bönder. Hon gör det tillsammans med tilltron till vetenskapliga auktoriteter och det politiska beslutsfattandet i EU. Det är inte ett värdigt sätt att förvalta medborgarnas förtroende på. 

Forrige artikel "En maktförskjutning som hotar demokrati och miljö" Næste artikel Slutreplik: Slutreplik: "Beslut ska fattas på riktiga grunder"
 Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

JAKT. Det är redan förbjudet med blyhagel i våtmarker i Sverige. Ändå sliter Svenska jägareförbundet hårt för att skjuta ner det förslag från EU-kommissionen som medlemsländerna ska ta ställning till i veckan.