Regeringens jordbruksdrag: Vill se över betesstöd i strategiska planen

Mot bakgrund av en förändrad omvärld och för att sätta en egen touch på stödpolitiken ger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) Jordbruksverket i uppdrag att se över stöden inom Cap. Bland annat vill regeringen införa ett nytt stöd för kor på bete, vilket myndigheten tidigare avrått från.

Utvidgat betesstöd har tidigare avfärdats som stödberättigad miljöåtgärd, på grund av svårigheter att följa upp. Nu vill regeringen se att Jordbruksverket ser över frågan igen. <br>
Utvidgat betesstöd har tidigare avfärdats som stödberättigad miljöåtgärd, på grund av svårigheter att följa upp. Nu vill regeringen se att Jordbruksverket ser över frågan igen.
Foto: Fotograferna Holmberg / TT
0:000:00