Debatt

Piratpartiet: Sprid grön teknik till Afrika och Asien

DEBATT. Vi måste reformera upphovsrätten så att spridning av kunskap blir tillåten. Det är grunden till för att utveckla grön teknik, skriver Mattias Bjärnemalm (PP).

Mattias Bjärnemalm (PP).
Mattias Bjärnemalm (PP).Foto: Piratpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Mattias Bjärnemalm (PP)
Sakkunnig inom digital politik i EU-parlamentet och kandidat till Europaparlamentet

 

Idag står vi inför globala miljö- och klimatutmaningar. Den bistra sanningen är att ingen satsning på kärnkraft, förbud av plast engångsartiklar eller nattåg i Europa kommer lösa dem.

EU har redan sjunkande utsläpp av koldioxid. En absolut majoritet av världens utsläpp av plast kommer från Afrika och Asien, inte EU.

Sprida grön teknik

Det är såklart bra om EU kan minska användandet av kolkraft, plast engångsartiklar och minska flygets effekter på miljön, men ingen av åtgärderna har den globala udd som krävs.

Ledande forskning är inlåst bakom dyra betalväggar, geografiska blockeringar och andra hinder för spridning.

Mattias Bjärnemalm (PP)

Vi måste agera på ett sätt som påverkar globalt. Ett sätt att göra det är genom att utveckla och sprida grön teknik som är billig, enkel och effektiv.

Piratpartiet vill därför reformera upphovs- och patenträtten, två stora hinder i vägen för grön teknik idag.

Global forskning

Upphovsrätten hindrar stora delar av den globala befolkningen från att delta i kunskapsutvecklingen. Ledande forskning är inlåst bakom dyra betalväggar, geografiska blockeringar och andra hinder för spridning.

I nuläget tvingas många forskare till olagliga tjänster som Sci-Hub för att kunna delta i den globala forskningen.

Reformera upphovsrätten

Vi behöver dock deras insatser. Ju fler forskare som kan ta in den kunskap som finns och bidra till samtalet för att utveckla den, desto snabbare når vi de resultat vi behöver. Dessutom behövs den kunskap om lokala förhållanden som dessa forskare kan bidra med för att vår gröna teknik ska vara användbar globalt.

Vi måste alltså reformera upphovsrätten så att spridning av kunskap blir tillåten och så att forskare i hela världen kan arbeta vidare från den grund vi lägger. När det är på plats kommer stora offentliga satsningar på forskning om miljövänlig teknik att ge större resultat.

När vi väl frigjort kunskapen så kan den vara grunden för att utveckla grön teknik. För att möta de utmaningar vi ser idag så behöver denna teknik bli så billig, enkel att tillverka och spridd som möjligt.

Pressa priserna

Tyvärr låses ny teknik in bakom patentskydd som förbjuder kopiering och vidareutveckling av tekniken i upp till 20 år framöver. Det betyder onaturligt höga priser och en begränsning av utbudet. Detta har vi inte tid med.

Den gröna tekniken måste bli så billig att människor i utvecklingsländer har råd med den, och de måste också ha laglig rätt att laga och anpassa den efter lokala omständigheter.

Tekniska lösningar som får kopieras kommer effektivt att spridas av marknadskrafterna. Konkurrensen kommer pressa priserna stenhårt nedåt och den som väljer dyrare, miljöovänlig teknik kommer att få se sig omsprungen.

Frigör tekniken

Vi måste därför reformera patenträtten så att spridning av teknik blir tillåten och så att entreprenörer och tekniker i hela världen kan arbeta vidare från den grund vi lägger. När tekniken väl är fri att använda så kommer marknadskrafterna att sprida den över hela jorden.

Grön teknik behövs globalt. Patent hindrar den från att spridas till hela världen och upphovsrätten hindrar framtagandet av tekniken. Utan reformer av dessa system stannar den gröna tekniken i Europa, och då spelar den ingen roll i att möta de globala miljö- och klimatutmaningarna.

Möt utmaningarna

Med reformer inom upphovs- och patenträtt kan istället de bästa egenskaperna hos marknad och det offentliga användas för att ta fram och sprida den gröna teknik som krävs för att möta miljö- och klimatutmaningar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00