Miljökritik mot svensk hantering av gamla kylskåp

OZONSKADANDE. Äldre kylanläggningar med miljö-och klimatskadliga ämnen riskerar att orsaka omfattande utsläpp vid avfallshanteringen i bland annat Sverige, enligt flera europeiska miljöorganisationer. Ansvariga El-kretsen säger att man nu har skärpt kraven.

Efter avslöjande i Tyskland om att äldre kylskåp med ozon- och klimatskadliga gaser har blandats ihop med nyare modeller för att undvika att skickas till särskilda återvinningsanläggningar, har det varit en het fråga i återvinningsbranschen hur problemet ska lösas.

Enligt ett miljöorganisationssamarbete, som granskat åtgärderna efter den tyska skandalen, går utsläpp från ett enda freonkylskåp som har hanterats felaktigt att jämställa med klimateffekten från en bils årsutsläpp.

"Orättvist utpekade"

Svenska El-kretsen, som är ett av de system som ansvarar för att samla in och återvinna all äldre elektronik i Sverige, får nu kritik av miljöorganisationerna. El-kretsen anses ha dragit fötterna efter sig i arbetet med att säkerställa att ingen ihopblandning sker, genom att inte ha ställt krav på på att alla kylanläggningar hanteras så att utsläppsrisken minimeras.

– De svenska anläggningarna har hela tiden arbetat enligt svensk lagstiftning. Men så fort som de upplyste oss i denna fråga, så har vi agerat, säger Martin Seeger vid Elkretsen till Altinget.

Philipp Sommer vid tyska DUH, som är en av de kritiska organisationerna, menar dock att El-kretsen har försökt att vinna tid genom att dra ut på insatsen.
– Vi sökte dem nyligen för att försöka följa upp om de vidtagit några åtgärder, men de återkom inte. Så vi kände att de bara försökte att vinna tid. Det kunde vi inte låta dem fortsätta med, så det var därför vi pekade ut dem tillsammans med flera andra aktörer.

Kräver standard utöver lagstiftningskrav

Miljöorganisationerna förordar att det enda sättet att säkerställa att det inte förekommer någon ihopblandning av kylskåpen är att avfallsoperatörerna ska leva upp till en standard som utarbetades år 2015.

Det är också något som vissa EU-länder har efterföljt, genom att införliva kraven i sin egen lagstiftning.

– Visst, de länder som har fått in kraven i lagstiftningen har ju fått in kontrollen väldigt snabbt. Vi har istället väntat tills att standarden är helt färdig och utvärderad, samt givit våra leverantörer övergångstid till att leva upp till kraven i våra nya avtal. Anläggningarna ska vara certifierade innan oktober 2019. Där skulle man ju kunna tycka att vi borde ha varit tuffare och satt en snävare tidsgräns, säger Martin Seeger och fortsätter:

– Å andra sidan har vi nu, ända sedan de lyft frågan, stoppat det tidigare hanteringssättet, så på så sätt har vi redan skärpt kontrollen innan kravet på fullständig certifiering. Vi känner oss därför orättvist utpekade, särskilt som många andra aktörer på marknaden ligger efter oss.

Inte helt klart klimatsmartast även framöver

Men Martin Seeger pekar också på att det finns anledning att återkomma till frågan framöver.
– Nu ställer vi de här kraven utifrån försiktighetsprincipen och säkerställer att all köldmedia skickas till förbränning, som är den gängse metoden att hantera köldmedia från freonkylskåpen nu. Men när det sista freonskåpet är hanterat, så får vi och myndigheterna utvärdera den framtida hanteringen, säger Martin Seeger.

Det ska enligt El-kretsen röra sig om omkring en halv procent så stora klimatutsläpp från de nyare kylskåp som kom efter år 1994. Att även framöver transportera alla kylanläggningar till några få certifierade avfallsanläggningar kan då visa sig innebära högre utsläpp, än att hantera dem lokalt.
– Men under övergångsperioden är detta det bästa sättet, säger Martin Seeger.

Läs miljöorganisationerna Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe – DUH), European Environmental Citizens’ Organisation for Standardisation (ECOS) och European Environmental Bureau (EEB)s kritik här.

Läs El-kretsens svar här.

Artikeln har uppdaterats efter publicering för att förtydliga klimatavtrycksskillnaden mellan äldre och nyare kylskåp.

Forrige artikel Gränskontrollerna förlängs trots EU-kritik Gränskontrollerna förlängs trots EU-kritik Næste artikel Merkel vill ge EU både säkerhetsråd och egen armé Merkel vill ge EU både säkerhetsråd och egen armé
 Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

JAKT. Det är redan förbjudet med blyhagel i våtmarker i Sverige. Ändå sliter Svenska jägareförbundet hårt för att skjuta ner det förslag från EU-kommissionen som medlemsländerna ska ta ställning till i veckan.