Miljarder att tjäna på kvinnlig handel

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström vill minska diskriminering av kvinnor i den internationella handeln vilket skulle kunna ge stora ekonomiska vinster. Första steg är att få med ett kapitel om jämställdhet i handelsavtalet med Chile.

– Handel kan ha stora positiva effekter om man inkluderar kvinnor. Men vi har enorma könsskillnader. Vi kan göra mer för att främja kvinnor i våra handelsavtal, sa Cecilia Malmström när hon invigningstalade på en konferens om kvinnors deltagande på internationella marknader i Bryssel på tisdagen.

Hon, liksom flera andra talare, pekade på de enorma vinster som skulle följa om man fick in fler kvinnor i den internationella handeln och ekonomin. Enligt en rapport från analyshuset McKinsey skulle världens BNP kunna växa med 28 biljoner (28 000 000 000 000) dollar fram till 2025 om kvinnor hade samma ekonomiska tyngd som män. 
Idag är det dock få kvinnor som handlar internationellt. Enligt ITC, International Trade Centre, leds bara 15 procent av småbolagen som exporterar till eller importerar från andra länder av kvinnor.

Anledningarna är många. Det är till exempel svårare för kvinnor att få krediter och de drabbas hårdare av korruption och krävs oftare på mutor än män. Men många gånger finns det även rent juridiska hinder för kvinnliga företagare.

Login