Debatt

LUF: Lagom löser inga problem – gör EU bättre istället

DEBATT. KD försöker ta rollen som EU-skeptiker i valrörelsen. Deras politik är inte bara kraftlös för att EU ska bli bättre, de biter också sig själva i svansen då det är just konservativa och kristdemokrater som länge har styrt EU:s utveckling. Om EU ska utvecklas på riktigt behövs fler liberaler och färre konservativa i Europaparlamentet, skriver representanter från LUF. 

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anders Rehnberg
EU-politisk talesperson LUF och kandidat till Europaparlamentet
Victoria Viklund
Förste vice ordförande LUF Väst
 

 

Nyligen presenterade Kristdemokraterna sin kampanj inför Europavalet, en kampanj där de lovar att ”göra EU lagom igen”. Vad ”lagom” innebär konkret är oklart men det verkar främst bestå i att vara emot så när som på alla förslag som innebär att EU kan förändras och utvecklas. Både EU-kandidaten Sara Skyttedal och partiledaren Ebba Busch Thor har kritiserat EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker då han förespråkar ett Europas förenta stater och en europeisk välfärdsstat. Det de inte nämner är att Jean-Claude Juncker också är den främsta företrädaren för deras egen partigrupp, EPP.  

KD är medlem i EPP trots gruppens misslyckanden 

En röst på Kristdemokraterna eller Moderaterna är en röst på den konservativa EPP-gruppen och därmed en röst på den gruppering som varit störst i Europaparlamentet sedan 1999 och som tillsammans med Socialdemokraterna styrt unionen sedan dess bildande. EU-parlamentets talman, EU-kommissionens ordförande och EU-rådets ordförande är alla konservativa. Det är under deras ledning som sociala pelaren och den påstådda ”maktförskjutningen till Bryssel” skett. Men det är också under deras ledning som vi misslyckats med migrationen och varit otillräckliga i hanteringen av såväl klimathot som gränsöverskridande brottslighet. En röst på Kristdemokraterna är alltså en röst på EPP, den partigrupp vars politik Skyttedal och Busch Thor säger sig vilja motverka.  

EU står inför stora utmaningar 

Europa upplever stora utmaningar kring migration, klimathot och gränsöverskridande brottslighet. Dessutom ser vi hur demokratin inskränks på flera håll i Europa och världen. Ska vi göra något åt dessa problem räcker det inte att sprida missvisande påståenden om dagens EU-samarbete för att sedan sticka huvudet i sanden kring utmaningarna. Legitimiteten för EU-samarbetet hänger på unionens förmåga att hantera våra gemensamma problem. Att jobba för att att EU ska samarbeta mindre kring problem som enbart kan lösas tillsammans är totalt kontraproduktivt. 

Gränsöverskridande problem löses bäst tillsammans

Den som vill se en annan väg för Europa bör rimligtvis rösta på ett annat parti, och en annan partigrupp. Liberala Ungdomsförbundet och Liberalerna vill inte se någon europeisk superstat, på samma sätt som vi inte vill se en svensk superstat. Men gränsöverskridande problem löses bäst tillsammans och då måste vi samarbeta ordentligt, inte samarbeta lagom.

Att jobba för att att EU ska samarbeta mindre kring problem som enbart kan lösas tillsammans är totalt kontraproduktivt.

Det räcker inte att prata om terrorhotet eller den gränsöverskridande brottsligheten. Vi behöver därför utveckla samarbetet och bygga ett europeiskt FBI som kan utreda gränsöverskridande brott och förhindra att nya brott sker. Det räcker inte att prata om klimathotet, vi behöver införa mekanismer som gör att EU kan öka sina ambitioner, exempelvis en gemensam koldioxidskatt. Det räcker inte heller att prata om försvaret av demokratin utan att vilja ta bort den vetorätt som gör att länder som Ungern kan blockera förslag efter förslag. 

Vi vill se mindre byråkrati, färre regleringar för företag, högre ambitioner för klimatet och tydligare försvar av mänskliga rättigheter. Lagom räcker inte för att lösa dessa utmaningar. Liberaler vill göra EU bättre istället.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00