Debatt

Luf: Låt folket välja EU-president

DEBATT. Nationalstaters beskyllande av EU skapar en snedvriden bild och en grogrund för EU-skepticism. För att förändra situationen krävs stora reformer av unionen, bland annat genom en direktvald president, skriver debattörerna. 

Kritiken mot EU måste tas på allvar, skriver Luf-debattörerna Soroush Rezai, Caroline Rhawi, Anders Rehnberg och Carl-Vincent Reimers, och föreslår&nbsp;tre reformer för ett federalt EU.<br>
Kritiken mot EU måste tas på allvar, skriver Luf-debattörerna Soroush Rezai, Caroline Rhawi, Anders Rehnberg och Carl-Vincent Reimers, och föreslår tre reformer för ett federalt EU.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Carl-Vincent Reimers, ledamot Internationella utskottet LUF
Anders Rehnberg, EU- och utrikestalesperson LUF
Caroline Rhawi, distriktsordförande LUF Storstockholm
Soroush Rezai, 2:e vice distriktsordförande LUF Väst

I snart 70 år har EU varit garanten för fred och frihet på vår kontinent. I dag ser vi hur EU, trots sina enorma historiska bedrifter, ifrågasätts av populister till höger och vänster, men också av konservativa partier. Nu måste vi ta denna kris som en chans att reformera EU:s fördrag och skapa den federala struktur som grundarfäderna från början tänkte sig.

Lyckat handels- och ekonomisamarbete

EU växte fram som ett mellanstatligt samarbete i en tid när den mellanstatliga rivaliteten tycktes vara det största hotet mot fred och frihet. Både första och andra världskriget var sprungna ur nationalism och revanschism som inte demokratin förmådde hantera. Därför är det ingen slump att det var just handel och ekonomiskt samarbete som grundarna Jean Monnet och Robert Schuman menade skulle binda samman vår brokiga kontinent.

Detta projekt har i stort sett lyckats. Vi lever i dag i en europeisk marknad och företag verkar relativt fritt mellan EU-länder och konsumenter kan ta del av varor från grannländer lika enkelt som från sitt eget. Samtidigt studerar eller arbetar en mängd européer i något annat EU-land.

Ny typ av motstånd

Detta har lett fram till en situation där EU i praktiken blivit den perfekta ”soptippen” där nationella regeringar kan dumpa sina mest impopulära beslut.

Problemet är att det motstånd som EU i dag möter är av en helt annan karaktär än det som fanns eller funnits i Europa 1945. I dag kan nationalister över hela Europa samlas kring en bild av att EU är odemokratiskt, trots att man vet att det ytterst är demokratiskt valda regeringar som företräder medlemsländerna. Hur är detta möjligt?

Från den Liberala ungdomsförbundets sida ser vi att EU i sin nuvarande utformning skapar en grogrund för pessimism när fördragen ser ut som de gör. Å ena sidan är EU ett samarbete som aspirerar på att företräda vissa värderingar, å andra sidan företräds EU till största del av nationella regeringar som själva har ett intresse av att äga vissa frågor.

Snedvriden bild av EU

Detta har lett fram till en situation där EU i praktiken blivit den perfekta ”soptippen” där nationella regeringar kan dumpa sina mest impopulära beslut. När man sedan når en kompromiss mellan medlemsländerna heter det från nationellt håll att ”EU tvingas oss” till det ena eller andra. Åt andra hållet har nationella regeringar allt intresse av att dra politiska poäng av de reformer som EU- kommissionen genomför men som anses populära.

I slutändan har detta destruktiva politiska spel skapat en snedvriden bild i medborgarnas ögon, och undergräver EU:s legitimitet och våra gemensamma intressen.

Macron står för ett nytt EU

Efter valet i Frankrike av Emmanuel Macron har EU äntligen nu fått det ledarskap som unionen behöver för pånyttfödelse och reform. Macron har samtidigt visat att liberal, EU-vänlig optimism är något som kan samla väljare, även när populister hotar till höger och vänster.

För att vända utvecklingen kan vi inte fortsätta i samma gamla hjulspår som tidigare. Istället måste vi se den populistiska kritiken av EU som legitim och ta den som en möjlighet att reformera EU:s grundvalar. Genom en federal konstitution kan EU sluta att vara det mellanstatliga samarbete det bildades som, och bli den demokratiska union den var tänkt att bli av grundarfäderna.

EU-kritiker måste tas på allvar

Med denna vision i sikte presenterar vi här tre konkreta reformer för ett federalt EU som tar kritiken mot EU på allvar:

1. Inför en direktvald president. För det första måste vi ge den exekutiva makten i EU ordentlig auktoritet. Detta vill vi göra genom att göra EU-kommissionens ordförande till en direktvald president, och samtidigt slå samman ämbetet med Rådets ordförande. Presidenten bör väljas genom majoritet av EU:s alla myndiga medborgare.

2. Gör det möjligt att rösta på europeiska partier i Europaparlamentsvalet. Trots att Europaparlamentet ska representera partier och inte länder gör systemet med nationella listor att dess Europaparlamentet blir ett stort nationsparlament. För att parlamentet på allvar ska bli europeiskt vill vi därför göra det möjligt att rösta på europeiska listor/partier i valet.

3. Fördjupa EU:s försvarssamarbete. I takt med att USA alltmer isolerar sig blir det tydligt att Europa inte bara kan förlita sig på amerikansk hjälp. Därmed måste Nato kompletteras med ett utökat Europeiskt försvarssamarbete. Frankrike och Tyskland har nu redan gått före övriga EU och Sverige bör inte stå utanför. EU:s diplomatiska chef Federica Mogherini har redan initierat en ”Plan för militär mobilitet” som nu kommer utökas.

Som liberaler och federalister tar vi kritiken av EU:s demokratiska legitimitet på allvar. Dessa tre reformer har som avsikt att kraftigt öka den demokratiska legitimiteten hos våra medborgare och stärka EU:s suveränitet som politisk union.

Förtjänar att skyddas

Detta övertygar säkerligen inga sverigedemokrater eller vänsterpartister som redan på förväg bestämt sig för att nationalstaten är det enda som är värt att bevara. Vi liberaler menar å andra sidan att vår frihet, vår demokrati och det vi betecknar som universella rättigheter är Europeiska innovationer som förtjänar att skyddas i en alltmer orolig omvärld.

Ett federalt EU skulle både ha makten och skyldigheten att ta ansvar för frihandel, för universella fri- och rättigheter i vår omvärld men också för försvaret för de som hotar vår frihet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00