Debatt

Lega: Varför vill de rödgröna inte villkora biståndet till palestinska myndigheten?

EU:s bistånd till den palestinska myndigheten måste villkoras. Stoppa miljonrullningen så länge som den palestinska myndigheten fortsätter att förtrycka sitt folk och förkasta demokratiska värderingar, skriver Europaparlamentarikern David Lega (KD).

Jag tror att EU kan göra skillnad för palestinierna – om vi ställer krav, skriver David Lega (KD).
Jag tror att EU kan göra skillnad för palestinierna – om vi ställer krav, skriver David Lega (KD).Foto: Fredrik Persson/TT
David Lega
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bistånd är viktigt, och EU som är världens rikaste kontinent, har en moralisk plikt att bistå människor i nöd. Kristdemokraterna menar att demokrati, ekonomisk frihet och rättsstatliga principer möjliggör att fler människor kan resa sig ur fattigdom och känna hopp om en bättre framtid. Därför måste demokrati och mänskliga rättigheter vara utgångspunkten och målet för all utrikespolitik. EU måste använda sin ekonomiska tyngd för att göra skillnad. Jag tror att EU kan göra skillnad för palestinierna – om vi ställer krav. Jag har tre exempel som visar varför EU måste sätta ner foten.

Skolböcker uppmuntrar till jihad

För det första, har jag många gånger uppmärksammat att de skolböcker som används i palestiniernas undervisning är antisemitiska och uppmuntrar till hat, våld och jihad. EU-kommissionen beställde en utredning av saken, och utredningen visade skrämmande resultat. De EU-finansierade skolböckerna innehåller antisemitism och förhärligande av våld. Våld mot civila israeler, som det som begicks i attacker av palestinska organisationer på 1970-talet, fördöms inte utan framställs snarare som en legitim metod.

Man tror inte det är sant när man ser exempel på att fjärdeklassare får räkna martyrer, inklusive självmordsbombare, i en matematikövning. Europaparlamentet har gång på gång krävt hårdare tag: om EU ska finansiera läromedel måste dessa respektera överenskomna standarder. Just detta, om att villkora EU:s bistånd för utbildning, röstar S, MP och V märkligt nog emot.

Man tror inte det är sant när man ser exempel på att fjärdeklassare får räkna martyrer, inklusive självmordsbombare, i en matematikövning.

För det andra, träffade jag nyligen den palestinska myndighetens representant till EU. Vi diskuterade synen på hbt+-personers rättigheter. Jag lyfte det faktum att det är omöjligt att leva som öppet gay, bi- eller transsexuell i stora delar av det palestinska samhället. Det finns inget juridiskt skydd, och i Gaza finns till och med fängelsestraff för homosexualitet. Därtill kommer det återkommande rapporter om våld och tortyr. Homo- och transfobin är allmänt accepterad och utbredd i samhället. Där förkastas de rättigheter som är självklara i EU. Den palestinske representanten sa rakt ut till mig, att det palestinska ledarskapet inte skulle acceptera krav om respekt för hbt+-personers rättigheter, om rätten till att älska vem man vill. Om EU skulle kräva detta i utbyte mot finansiell hjälp, då skulle de tacka nej till bistånd. Skandalöst.

EU ska inte sponsra homofobi

För det tredje, har parlamentsval inte hållits sedan 2006 och mandatet för dem som då valdes löpte ut 2010. EU borde kräva en miniminivå av demokrati: att val hålls regelbundet i de länder som mottar bistånd.

Om den palestinska myndigheten vägrar acceptera dessa grundläggande krav, bör EU:s bistånd styras om. Hjälp kan skickas till icke-statliga aktörer och organisationer verksamma i området, men inte till det palestinska ledarskapet.

Vi ska självklart fortsätta hjälpa det palestinska folket, men EU kan inte fortsätta skicka pengar till ledare som bedriver antisemitisk undervisning, accepterar homofobi i samhället och inte låter folket att välja sitt styre. Det måste finnas gränser för vilka som får del av EU:s bistånd, av våra skattepengar. Tyvärr har de rödgröna en mer nonchalant inställning till bistånd, och i förlängningen även till demokratibyggande och mänskliga rättigheter.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00