Lättare att flytta pension utomlands med nytt EU-förslag

PENSIONER. EU-kommissionen föreslår en privat europeisk pension där man som medborgare enkelt ska kunna ta med sitt sparande om man flyttar utomlands inom EU. Det välkomnas av seniorföreningen SPF men svenska Pensionsmyndigheten kallar det komplicerat och onödigt.

Foto: © European Union , undefined / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Lukasz Kobus
Andreas Liljeheden

– Det skulle vara ett verktyg för att erbjuda högkvalitativa privata pensioner för sparare över hela EU baserat på en enhetlig standard. Sparare kommer kunna ta med sig sina pensioner över gränserna utan att byta pensionsgivare, sa EU-kommissionären med ansvar för finansiella tjänster och kapitalmarknaden, Valdis Dombrovskis, när han presenterade förslaget om den paneuropeiska pensionsprodukten, PEPP.

Tanken är att den ska vara ett komplement till det nationella pensionssparandet. Pensionsgivare som banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare ska kunna erbjuda en PEPP i hela EU efter godkännande från den europeiska försäkrings- och pensionsmyndigheten, EIOPA. Det ska ge bolagen stordriftsfördelar medan spararna får tillgång till större utbud och enklare kan flytta mellan EU-länder utan att behöva starta ett nytt pensionssparande.
– Många kan tjäna på detta, arbetare som jobbar över gränserna, studenter som läser i ett annat EU-land eller de som vill gå i pension utomlands, sa Valdis Dombrovskis.

Behöver öka det privat sparandet

Förhoppningen är att det ska öka det privata pensionssparandet. I dag sparar bara 27 procent av européerna i åldrarna 25-59 år till sin pension privat. Samtidigt kommer behovet av privat sparande att växa då andelen pensionärer kommer öka drastiskt de kommande åren. I dag går det fyra personer i arbetsför ålder på varje pensionär. Om 50 år väntas det bara finnas två arbetande per pensionär.
– Våra socialförsäkringar och bidragssystem är redan under press. Därför måste vi skyndsamt fylla pensionsgapet med den åldrande befolkningen, poängterade Dombrovskis.
Ett annat problem som man hoppas att PEPP ska ta itu med är skillnader i privata pensioner i olika EU-länder. I vissa finns det ett stort utbud, i andra nästan inget alls. Och de nationella reglerna skiljer sig ofta åt.
För att underlätta skapandet och spridningen av PEPP uppmanar Kommissionen EU-länderna att ge den samma skattemässiga fördelar som nationellt pensionssparande.

Förslaget får ris och ros

På SPF Seniorerna, en organisation med 270 000 medlemmar som företräder dem som har rätt till pension i Sverige, välkomnar man EU-kommissionens pensionsprodukt.
– Förslaget verkar förnuftigt för dem som arbetar och har arbetat i olika EU-länder under sina arbetsliv. Om förslaget på sikt medför ökad mobilitet och förenkling för pensionärer som vill bo i ett annat EU-land så är det inget vi är emot, det är upp till individen att själv bestämma var man vill bo och när, säger Anna Eriksson, sakkunnig inom SPF Seniorerna i en skriftlig kommentar till Altinget.

Ole Settergren, analyschef på svenska Pensionsmyndigheten tycker visserligen att ”det låter trevligt med en standardiserad produkt som fungerar överallt inom EU”. Men han ser samtidigt en del praktiska svårigheter kopplat till skillnaderna i nationella regelverk.
Får man till exempel avdragsrätt för sina premier i Sverige så ska man också skatta i Sverige när man tar ut sin pension och frågan är då vad som händer om pensionen tas ut i ett annat land.
– Myndigheter vill ju inte att man ska kunna plocka russinen ur kakan genom att betala in premien i ett land där man får skatteavdrag och sen få ut pensionen skattefritt (i ett annat land), säger Ole Settergren till Altinget.

Han ser inte heller så stort behov av en paneuropeisk pension, varken hos konsumenter eller hos de bolag som tillhandahåller pensioner. Enligt Settergren är det inte så svårt att ta med sin pension till ett annat land. Kommissionens förslag löser därmed inga stora problem.
– Det känns lite onödigt, säger han.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00