Miljarder att spara med ny märkning på hushållsprylar

KONSUMENT. Hushållsapparater som säljs i Europa ska få tydligare energimärkning. Det ska göra det enklare för konsumenter och sänka den samlade energikostnaden med många miljarder.

Foto: Copyright: EU 2003 - Source EC.
Andreas Liljeheden

EU-parlamentet gav på tisdagen klartecken för en ny energimärkning av hushållsapparater som kylskåp, tvätt- och diskmaskiner och TV-apparater. Dagens något förvirrande system med olika skalor bestående av både bokstäver och plustecken som sträcker sig från A+++ till D ska ersättas med en enklare bokstavsskala: A-G.

– Konsumenter ska kunna fatta beslut i butiken kring vilka produkter de ska köpa. Man ska inte behöva vara elingenjör själv för att förstå viken produkt som är bra och vilken som är dålig. Då måste det finnas en klarare och tydlig märkning, säger Jakop Dalunde (MP) till Altinget.

Tidigare uppges konsumenter ha blivit lurade av plustecknen som har gjort att alla maskiner med A, vilket är majoriteten av produkterna på marknaden, framstått som energisnåla alternativ även om så inte alltid varit fallet. Med den nya tydligare märkningen hoppas man att tillverkare ska ta fram mer energisnåla produkter, att konsumenter ska fatta klokare beslut och att energiförbrukningen ska minska kraftigt.

Spara hela Baltikums elkonsumtion

Märkning från A till G sägs kunna leda till energibesparingar som motsvarar hela Baltikums årliga konsumtion. Enligt EU-kommissionen kommer det i monetära termer kapa EU:s samlade energiräkning med 79 miljarder euro, motsvarande 770 miljarder kronor. Det är ungefär 155 euro per person och år.

För att undvika tidigare problem med att det blir inflation i de högsta betygen kommer man också omklassificera produkter och ändra kraven för att hamna inom en viss kategori om alltför många apparater får högt betyg. Det ska till exempel ske om 30 procent av produkterna på marknaden får A i betyg eller om hälften av produkterna får A eller B.

EU-parlamentet har också gett EU-kommissionen i uppdrag att upprätta en europeisk internetdatabas över alla produkter med EU-märkning så att konsumenter enklare ska kunna jämföra de apparater som finns på den inre marknaden.

– Medborgare ska få ett tydligt, smart, digitalt system. Med nya verktyg kommer konsumenter kunna jämföra produkter och fatta klokare beslut, sa italienaren Dario Tamburrano, som har lett arbetet med den nya märkningen i parlamentet efter omröstningen.

Fördröjning kan skapa förvirring

På den europeiska konsumentföreningen BEUC välkomnar man det slutgiltiga beslutet om den nya märkningen. Däremot beklagar organisationen att det kommer dröja ett bra tag innan man som konsument kommer kunna se den nya skalan ute i butiken. Det väntas ske tidigast i slutet av 2019. Då kommer de inte heller finnas på alla produkter. Uppvärmande apparater har fått uppskov ända fram till 2032.

– Den förseningen är oacceptabel. När konsumenter väljer en ny produkt måste de veta hur mycket energi den förbrukar och en tydlig märkning kan också få konsumenter att byta mot renare teknologi. Nu kommer två olika märkningar samexistera under nästan ett helt årtionde och det kan förvirra konsumenter, säger Sylvia Maurer som ansvarar för hållbarhet och säkerhet inom BEUC i ett skriftligt meddelande.

Dokumentation

Ny energimärkning i EU

  • Alla hushållsapparater som säljs inom EU har en energimärkning som beskriver hur mycket el den förbrukar.
  • Det finns dock flera olika system där man använder både plustecken och bokstäver. Detta ska ersättas med en enskild skala från A-G.
  • Tanken är att det ska göra livet enklare för konsumenter, bidra till nya energisnåla produkter och kraftigt minskad energiförbrukning.
  • Tidigast i slutet av 2019 kommer man kunna se den nya märkningen ute i butik.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00