Intresseorganisation: För tidigt att överge energieffektiviseringsmål

Energieffektiviseringsföretagens vd anser att uppmaningarna om att slopa EU:s mål till 2030 på grund av nyindustrialisering och elektrifiering är förhastade. ”För då får vi inte ut all energieffektivisering som finns. Och det gör insatsen dyrare”, säger Lotta Bångens.

0:000:00