Klarar Sverige av att behålla mäklarrollen?

Vid årsskiftet tar Sverige över som ordförandeland i EU. Det blir en balansgång när regeringen ska undvika att gapa efter för mycket, och inte mista hela stycket. Altingets redaktör Jacob Hederos berättar om förväntningarna på det svenska ordförandeskapet.

Vissa delar av Regeringskansliet kommer inte ha mycket tid över&nbsp;till att göra särskilt mycket på hemmaplan det kommande halvåret, på grund av arbetsbördan. Det säger Altingets redaktör Jacob Hederos.<br>
Vissa delar av Regeringskansliet kommer inte ha mycket tid över till att göra särskilt mycket på hemmaplan det kommande halvåret, på grund av arbetsbördan. Det säger Altingets redaktör Jacob Hederos.
Foto: Christine Olsson/ TT, Arthur J Cammelbeeck/Altinget
Miranda Olsson

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Altinget kommer det närmaste halvåret följa den svenska regeringen leda arbetet, i Bryssel och på hemmaplan. 

Jacob Hederos är redaktör för Altinget Infrastruktur och bevakar även miljö- och energifrågorna, inte minst i EU.

Vilket inflytande får Sverige över EU-politiken och arbetet i EU under det kommande halvåret? 

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00