Debatt

Greenpeace: Pinsamt att Sveriges kollektivtrafik inte är bättre

Det borde införas en klimatbiljett för att fler ska välja kollektivtrafiken i stället för bilen. Det menar Erika Bjureby och Markus Mattisson, Greenpeace.

I stället för att investera i kollektivtrafiken har regeringen valt att försöka göra bränslet billigare och gynna bilägare framför andra, skriver debattörerna.
I stället för att investera i kollektivtrafiken har regeringen valt att försöka göra bränslet billigare och gynna bilägare framför andra, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT
Erika Bjureby
Markus Mattisson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under den senaste tiden har transportsektorn debatterats flitigt. Sänkta bränsleskatter och reducerad reduktionsplikt har lett till diskussioner om transporternas klimatpåverkan och kostnader. Regeringen har böjt sig för att möjliggöra fortsatt massivt bilåkande, vilket ifrågasatts både ur klimatperspektiv, men också ur samhälls- och privatekonomiskt perspektiv: det leder inte till speciellt mycket billigare bränsle för konsumenten.

Motverka onödigt resande

Reduktionsplikten är en dålig klimatåtgärd som lett till drastiskt ökade utsläpp från biobränslen, men att ta bort den, sänka skatterna på fossila bränslen och förlita sig ännu mer på oljeproduktion för transportsystem är helt befängt. Förutom att vara det absolut klimatsämsta skapar det också mycket osäkerhet vad gäller kostnader och tillgänglighet. Olja handlas som bekant på en världsmarknad och vi har sett hur oljepriset har åkt berg- och dalbana de senaste åren. Vi behöver lösningar som minskar vårt bränsle- och energiberoende, inte fjättrar oss hårdare vid ett fossilberoende. Det innebär bland annat att motverka onödiga resor och att effektivisera, genom exempelvis kollektivtrafik, smartare rutter och sänkta hastigheter.

Att Sverige, ett av Europas rikaste länder, inte placerar sig bättre än på plats 17 vad gäller kollektivtrafiken är pinsamt, men inte förvånande.

I en ny analys har Greenpeace rankat kollektivtrafiken efter pris och hur enkla systemen är i 30 europeiska länder och deras huvudstäder. Sverige hamnade på plats 17. Att Sverige, ett av Europas rikaste länder, inte placerar sig bättre än på plats 17 vad gäller kollektivtrafiken är pinsamt, men inte förvånande. I stället för att investera i kollektivtrafiken har regeringen valt att försöka göra bränslet billigare och gynna bilägare framför andra. Nu ser vi att exempelvis Stockholms stad menar att de antingen måste dra ner på avgångar eller höja priserna på kollektivtrafiken.

Inför en klimatbiljett

För att underlätta resande för fler föreslår Greenpeace en klimatbiljett, alltså en överkomlig slags pendlarbiljett som gäller i hela landet. Den skulle göra kollektivtrafiken tillgänglig och attraktiv för fler så att vi får bort ett skifte från enskilda transporter till kollektiva lösningar.

Det finns flera möjligheter att finansiera en sådan biljett. Miljöpartiet menar att kostnaderna för den typ av riksbiljett de föreslår, en ”Sverigebiljett”, motsvarar regeringens skattesänkning för fossila drivmedel. En annan möjlighet är en beskattning av flygfotogenet i Europa med en halv euro per liter för internationella flygresor skulle ge mer än 46 miljarder euro per år inom EU. Utöver detta finns en uppsjö ytterligare kostnader för bilåkande (trängsel, slitage, tidsförluster, olyckor etcetera) som räknas i tiotals miljarder euro per år i Europa. Besparingar här kan också gå till att underlätta kollektivt resande för fler.

Det finns ett oslagbart sätt att sänka utsläppen och samtidigt göra resandet mer överkomligt och tillgängligt för fler – för transportsektorn, som står för ungefär en tredjedel av våra fossila utsläpp, innebär det i första hand färre transporter och en utökad och mer tillgänglig kollektivtrafik. Att mixtra med bränsleblandningar kommer varken att ge billigare resor eller fixa klimatet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00