Frihandelsvänner och Macron gjorde upp om handelshinder

HANDEL. Frankrikes president Emmanuel Macron står han för en mer protektionistisk politik. En politik som möter motstånd i Nordeuropa, däribland Sverige.

Foto: Copyright: European Union
Andreas Liljeheden

– Jag är för frihandel. Men jag är inte för naivitet. Europa har varit i stort sett den enda platsen i världen som inte skyddat sig mot dumping. Jag försvarar ett rättvist skydd, sa Emmanuel Macron på sitt första toppmöte i Bryssel.

Den franske presidenten vill se starkare skydd mot utländska aktörer som sägs använda ojusta metoder för att dumpa priserna på den europeiska marknaden. Ett exempel som ofta nämns i dessa sammanhang är billigt kinesiskt stål från bolag som subventioneras av kinesiska staten, något som den europeiska industrin protesterat högljutt mot.

Macro vill därför införa tuffare skyddsinstrument så som tullar och kontroll av utländska investeringar inom känsliga områden. Han vill också stänga marknaden för offentliga upphandlingar för länder som inte öppnar upp sina upphandlingsmarknader för europeiska bolag.

För Macron handlar det om att leverera på vallöften om att skydda franska medborgare mot negativa effekter av globaliseringen men det är också ett sätt att motarbeta populistiska och EU-kritiska krafter på hemmaplan som har lockat röster med löften om en mer protektionistisk politik.

Nordeuropa för öppenhet

Macrons lätt protektionistiska önskemål ska dock ha stött på motstånd från de nordeuropeiska EU-länderna som förespråkar öppna marknader och frihandel.

– Detta ska inte användas som en trojansk häst för protektionism, sa Irlands regeringschef Leo Varadkar på sin avslutande presskonferens.
Även Sverige hör till gruppen som värnar om öppen och fri handel.

– För ett litet land som Sverige, vars export motsvarar 50 procent av BNP, så är handeln oerhört viktig. Så vi står upp för frihandeln, säger Stefan Löven till Altinget.

Samtidigt ger den svenska statsministern visst stöd till Macron och hans idéer.

– Sen får vi inte vara naiva i handelsfrågor. Det som vi uppfattar som ojusta handelsvillkor kan ju också behöva bemötas, tillägger han.

Macron fick backa

I toppmötets slutsatser som EU-ledarna till slut enades om på fredagen skriver man att ”Europa aktivt kommer förespråka en ambitiös frihandelsagenda på den globala arenan”. Samtidigt uppmanas EU-kommissionen att, om nödvändigt, ta fram förslag på mer effektiva handelspolitiska skyddsinstrument. Man vill också fördjupa debatten om hur man ska se till att andra länder öppnar upp sina marknader för upphandling för europeiska bolag.
Jämfört med tidigare utkast till slutsatser använder man dock ett något mindre protektionistiskt språkbruk. Medan man i tidigare utkast pratade om att ”kontrollera utländska investeringar” ska man nu ”analysera” desamma. Det tyder på att Macron stötte på ett gediget motstånd och att man inte fullt ut var redo att gå den franske presidenten till mötes.

Malmström: ”juridiskt komplext”

Enligt EU:s handelskommissionär, Cecilia Malmström, som kommer att ansvara för att ta fram eventuella förslag på området är det inte helt enkelt att hitta fungerande skyddslösningar. Hon beskriver frågan som komplex och uppger att EU så klart vill skydda sina medborgare men inte införa några protektionistiska åtgärder.

– Vi behöver kinesiska investeringar i Europa så vi behöver hitta ett sätt att balansera detta. Investeringskontroll är väldigt komplext, du behöver titta på de juridiska och politiska elementen, säger Cecilia Malmström.

Den svenska kommissionären ska återkomma till frågan redan på måndag nästa vecka. Då presenterar hon en rapport om handel och hinder för investeringar.

Dokumentation

Handelshinder i EU
Den franske presidenten Emmanuel Macron kom till sitt första toppmöte i Bryssel med krav på tuffare tag mot Kina och andra länder som spelar med ojusta medel på den globala handelsmarknaden.

Macron fick visst stöd från de andra EU-ledarna som efter mötet uppmanade EU-kommissionen att, om nödvändigt, ta fram förslag på ytterligare handelspolitiska skyddsinstrument. Man sa också att andra länder bör öppna upp sina marknader för offentlig upphandling för europeiska bolag.
Samtidigt använder slutsatserna som EU-ledarna enades om ett något mindre protektionistiskt språkbruk jämfört med tidigare utkast till slutsatser. Det tyder på att Macron stötte på ett gediget motstånd mot sina idéer.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00