Första utkastet på kolsänkemål tar höjd för osäkerheten

Sverige bör ta fram styrmedel och åtgärder för att öka kolsänkan med minst sju miljoner ton under de kommande åren för att med mer säkerhet kunna nå EU:s lagkrav. Det är ett av utkasten till förslag som Miljömålsberedningen ska ta ställning till.

Våtmarksarbete och torvbruk, skogsbruk, jordbruk och annan markanvändning bidrar alla till klimatarbetet. Men det är inte den lättaste övningen att hantera politiskt. <br>
Våtmarksarbete och torvbruk, skogsbruk, jordbruk och annan markanvändning bidrar alla till klimatarbetet. Men det är inte den lättaste övningen att hantera politiskt.
Foto: Robin Haldert / TT
0:000:00