Klimatåtgärd för flyget kan lämna startbanan

ICAO. Tunga detaljfrågor är dock fortsatt olösta efter att FN:s civila flygorgan fastställt ramarna för styrmedlet Corsia.

Grunderna i regelverket har nu blivit klara för det som ska bli det internationella flygets klimatstyrmedel. Genom köp av utsläppskrediter och ökad inblandning av andra bränslen så ska utsläppen från sektorn framöver stanna av vid 2020-års nivåer.

Den 1 januari år 2019 drar rapporteringsreglerna för alla internationella flygningar igång och mellan 2019 och 2020 fastställs sedan det utsläppstak som sektorn ska hålla sig inom framöver. Men flera viktiga verktyg för att sy ihop regelverket är fortsatt på utkaststadiet.

Läs mer: Deadline för beslut om flygets klimatåtgärd

Det är dels inte slutligt bestämt vilka kvalitetskriterier som ska gälla för att kunna bedöma vilka program som ska kunna ge ut utsläppskrediter till flygbolagen för att kompensera sina utsläpp med. Det är inte heller fastställt vilka hållbarhetskriterier som ska avgöra vilka bränslen som ska kunna användas för att minska utsläppen. I båda dessa frågor har också de två största luftfartsnationerna Kina och USA pekats ut av flera parter för att ha haft stor påverkan på utfallet.

Vilka krediter kan man lita på?

Kina har tillsammans med flera andra länder bland annat kämpat för att det ska vara upp till medlemsländerna själva att besluta om vilka utsläppskrediter som flygbolagen ska få köpa. Men motståndarna till den här lösningen var många, bland annat då de befarar att krediter som inte bidrar till ytterligare minskade utsläpp skulle kunna ta sig in och urholka systemet.

– I regelverket står det nu dock att ICAO ska bestämma vilka program som ska kunna utgöra underlag för utsläppskrediter, inte staterna själva. ICAO:s medlemsstater kan dock bestämma sig för att begära undantag från vissa delar i regelverket om de har en egen lösning på en fråga. Så i slutändan kan olika länder välja att följa regelverket på olika sätt, säger Therése Sjöberg, expert vid Transportstyrelsen, till Altinget.

Hon fortsätter:
– Man ska dock komma ihåg att det är standarder och rekommendationer som fastställs i ICAO, det är inte juridiskt bindande lagstiftning.

I slutförhandlingarna  lyckades sedan USA tillsammans med andra oljeproducerande länder få in en ny skrivning i hållbarhetskriterierna som öppnar för att även fossila bränslen ska kunna användas för att uppnå utsläppsreduktioner. Det skulle i så fall ske genom att produktionen av bränslena skulle kunna effektiviserats på ett sätt att utsläppen minskar ur ett livscykelperspektiv.

Hoppas täppa igen öppning till fossilt

Ur ett europeiskt perspektiv var öppningen för att fossila bränslen ska kunna räknas som ”hållbara” en svår sak att svälja, men nu sätter förhandlarna sitt hopp till att ribban kan höjas framöver.

– Det står i överenskommelsen att hållbarhetskriterierna ska ses över för att kunna stärkas fram till år 2023. Vår ambition är nu att se till att det sker, säger Therése Sjöberg på Transportstyrelsen, som stöttat Sveriges rådsmedlem i förhandlingarna.

Kvalitetskriterierna för utsläppskrediterna ska nu under de närmta månaderna nu testas  för att se om det finns program på marknaden som kan uppfylla kraven.
– Både hållbarhets- och kvalitetskriterierna planeras sedan att fastställas i november, men vi väntar oss inte några stora förändringar jämfört med det utkast staterna fick se under konsultationen i vintras, säger Therése Sjöberg.

Fullt igång först 2027

Det är också långt kvar innan styrmedlet verkligen är igång fullt ut. Under de första åren fram till 2027 kommer två testperioder med frivilligt deltagande att genomföras.

Under den första testperioden mellan 2021-2023 har 73 länder som sammantaget står för nära 90 procent av den internationella flygtrafiken sagt att de ska delta, enligt ICAO. Men bland annat Kina flaggade under mötet för att de kan hoppa av frivillighetsfasen. Det är nämligen först efter år 2027 som alla internationella flygningar kommer att omfattas av styrmedlet.

Forrige artikel Det här är viktigast under Almedalsveckan Det här är viktigast under Almedalsveckan Næste artikel L tar strid mot Swexit L tar strid mot Swexit