EU:s gröna industrigräddfil i fokus

Ska skogsråvaruproduktion och andra biobaserade produkter ingå i den mest stödberättigade gruppen i EU:s ”svar” på USA:s gröna subventionspaket? Det är en av flera tunga frågor när förhandlingsfönstret håller på att stängas hos EU-lagstiftarna.

Flera produkter och industrier kan få nya spelregler i dagarna. <br>
Flera produkter och industrier kan få nya spelregler i dagarna.
Foto: EC - Audiovisual Service, Montage
0:000:00