EU-öppning för sänkt pris vid pump

Tidöpartierna kan sänka ”priset vid pump” och samtidigt ha en chans att klara klimatmålet för transportsektorn. Detta efter att EU-kommissionen stryker förbudet att ge statsstöd till biodrivmedel som omfattas av reduktionsplikten.

Fler dörrar öppnas för sänkta biodrivmedelspriser i de nya statsstödsreglerna.
Fler dörrar öppnas för sänkta biodrivmedelspriser i de nya statsstödsreglerna.Foto: Christophe Licoppe, European Union, 2023
0:000:00