EU-öppning för sänkt pris vid pump

Tidöpartierna kan sänka ”priset vid pump” och samtidigt ha en chans att klara klimatmålet för transportsektorn. Detta efter att EU-kommissionen stryker förbudet att ge statsstöd till biodrivmedel som omfattas av reduktionsplikten.

Fler dörrar öppnas för sänkta biodrivmedelspriser i de nya statsstödsreglerna.
Fler dörrar öppnas för sänkta biodrivmedelspriser i de nya statsstödsreglerna.Foto: Christophe Licoppe, European Union, 2023
Jacob Hederos

Det är inte längre förbjudet att ge driftsstöd till biodrivmedel som omfattas av en leverans- eller inblandningsskyldighet, som till exempel den svenska reduktionsplikten.

Detta då EU-kommissionen har beslutat om ändringar i permanenta och temporära statsstödsregelverken.

– Det är en av de stora ändringarna, säger juristen Torbjörn Schiebe på Energimyndigheten till Altinget.

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00