EU-lag tvingar bolag att spåra konfliktmineraler

KONTROLL. Europeiska företag som handlar med mineraler och metaller ska se till att deras verksamhet inte bidrar till att finansiera våld och brott mot mänskliga rättigheter i konfliktområden. Det rör ämnen som används i många vardagliga elektroniska apparater.

Enligt en ny reglering som EU-parlamentet godkände på torsdagen ska europeiska smältverk, raffinaderier och importörer av tenn, volfram, tantal och guld spåra och försäkra sig om att de inte bidrar till att finansiera väpnade grupper i konfliktområden. Bolagen ska visa ”tillbörlig aktsamhet” och kartlägga risker i den egna produktionskedjan.

– Obligatoriska kontroller ska säkerställa att mineraler eller metaller som säljs på den europeiska marknaden inte används för att finansiera konflikter, säger Iuliu Winkler, den rumänska ledamot från höger-mitten gruppen EPP som har ansvarat för frågan i parlamentet.

Handel med så kallade konfliktmineraler har tidigare finansierat våld och övergrepp framförallt i centralafrikanska länder men även i Colombia.

De fyra mineralerna och metallerna som omfattas används i många elektroniska apparater som till exempel mobiltelefoner och datorer och EU står för ungefär 16 procent av den globala importen.

Vill se tuffare krav på bolagen

Företag längre ner i produktionskedjan kommer inte att behöva göra obligatoriska kontroller. Mindre bolag under ett visst tröskelvärde som ännu inte har fastställts kommer också slippa undan. Detta var en kompromiss mellan de olika europeiska partigrupperna vilka har diskuterat frågan under flera års tid.

Marita Ulvskog (S), som är suppleant i utskottet för internationell handel är inte helt nöjd. Hon hoppas att lagstiftarna ska kunna vässa regelverket längre fram.

– Detta är ett första steg. Vi ville gå mycket längre och vi kommer jobba vidare med detta i handelsutskottet, säger Marita Ulvskog till Altinget.

Christofer Fjellner (M) som är ledamot i handelsutskottet, och som har följt frågan sedan EU-kommissionen lade fram sitt förslag för tre år sedan, tror att kontrollerna kommer sprida sig neråt i värdekedjan även om det är frivilligt. Han menar att det obligatoriska kravet på kontroller bland raffinaderier, smältverk och importörer är tillräckligt.

– Skulle det vara obligatoriskt även för Bosse Bilradio i Höör att säga varifrån guldplätering i kontakter kommer från så skulle det inte vara ändamålsenligt. Man måste alltid ställa sig frågan, vem ska göra det här och vad kommer det kosta den personen i tid och pengar, säger Fjellner till Altinget.

Fjellner tror också att obligatorisk kontroll längre ner i värdekedjan kan göra att man slutar handla helt med länder i Afrika vilket skulle missgynna redan fattiga länder.

USA kan lätta på sina krav

På intresseorganisationer välkomnar man den europeiska lagstiftningen men likt Marita Ulvskog vill man att EU går längre.

– Lagstiftningen är ett steg i rätt riktning men det hotas av kryphål som kommer undanta många företag så som bolag som importerar telefoner och datorer som innehåller konfliktmineraler, säger Nele Meyer som följer frågan på Amnesty International.

På Amnesty International menar man att det är särskilt viktigt just nu att Europa tar större ansvar. Anledningen är att USA:s president Donald Trump planerar att avskaffa den omfattande finansiella lagstiftningen Dodd Frank Act där man idag reglerar handeln med konfliktmineraler i amerikanska börsbolag.

Forrige artikel Motgång för Wilders ses som framgång för Europa Næste artikel Oro för att EU konkurrerar med Nato Oro för att EU konkurrerar med Nato