Debatt

Cuf: EU:s nya migrationsplan är farlig

Om EU:s yttre gränser stärks så måste det kombineras med lagliga vägar in i unionen, skriver William Larsson utrikespolitisk talesperson för Cuf, och Saleh Aman, migrationspolitisk talesperson för Cuf.

EU:s nya migrationsöverenskommelse kan vara farlig, skriver företrädare för Cuf. 
EU:s nya migrationsöverenskommelse kan vara farlig, skriver företrädare för Cuf. Foto: Markus Konow
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

EU:s medlemsländer och Europaparlamentet har precis före jul enats om en ny långsiktig migrationsöverenskommelse. Fastän det finns samförstånd lurar bakom denna fasad en oroande verklighet som vi inte kan blunda för. Den nya migrationspakten riskerar inte bara att underminera asylrätten och kasta asylsökande in i en virvel av rättsosäkerhet, utan EU riskerar även med dessa förslag att dras närmare ett farligt beroende av auktoritära regimer utanför Europa.

Antalet människor på flykt runt om i världen är i dag fler än på många år, över 110 miljoner enligt UNHCR, och siffran har ökat under de senaste åren. Trots att bara en bråkdel av dessa flyr till Europa är behovet av en human flyktingpolitik stort, såväl inom som utanför EU.

Systemet fungerar inte 

EU:s nuvarande system för att hantera migrationsflöden fungerar inte. Den nu gällande Dublinförordningen, som slagit fast att asylsökan ska prövas i första inreseland har i praktiken inneburit att några få länder har tvingats bära ett oproportionerligt tungt ansvar för att ta emot de flyktingar som når EU. Samtidigt har andra medlemsländer vägrat delta i några gemensamma system, och blockerat förslag som skulle innebära en mer solidarisk, ordnad och rättvis mottagning av asylsökande. EU:s migrationspolitik är därför i akut behov av reformer.

Med det nuvarande förslaget till ny migrationspakt, som lades fram av den svenska kommissionären Ylva Johansson 2020, har EU efter tre års diskussioner och förhandlingar gått högerpopulisterna till mötes på flera punkter. Med förslaget som ligger kommer det vara möjligt för medlemsländer att betala för att slippa ta emot flyktingar, och ansvaret för mottagande kommer fortfarande att till stor del ligga på gränsländerna. Att samordningen av EU:s yttre gränser ska stärkas är visserligen positivt, men det är problematiskt att använda sig av rättsosäkra metoder för att uppnå detta. 

EU måste ta sitt ansvar 

Enligt förslaget ska snabbspår inrättas för prövning av asylsökande från länder där mindre än 20 procent av de sökande beviljas asyl i dag, och asylsökande ska under sin prövningstid hållas i förvar. Den grundläggande rättigheten till en individuell bedömning är inte kompatibel med ett system där människor särskiljs på grund av ursprungsland, och möjligheterna att hålla vuxna och barn i förvar är inte bara oförsvarbart, utan riskerar även att urholka asylsökandes rättigheter under processen.

Särskilt med tanke på att möjligheterna till juridiskt stöd och förhållandena på plats ofta är bristfälliga. Här måste EU ta sitt ansvar, för att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks och att processen genomförs på ett rättssäkert sätt. 

 

Dublinförordningen behöver avskaffas och ersättas med ett kvotflyktingsystem.

Förslaget om att stärka EU:s yttre gränser måste kombineras med lagliga vägar in i EU. Dublinförordningen behöver avskaffas och ersättas med ett kvotflyktingsystem på EU-nivå som beaktar bland annat BNP och befolkningsmängd. Därför behövs även gemensamma asylregler och hotspots för asylmottagning utanför EU och längs EU:s gränser, på fler platser än i dag. Att kunna söka asyl på ambassader och att ge UNHCR mandat att utreda vilka som ska beviljas asyl i EU är ytterligare två förslag som skulle skapa ett säkrare och mer rättvist europeiskt asylsystem.

Det är hög tid att EU tar sitt ansvar och prioriterar en sund och human migrationspolitik, som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism. I kommande valrörelse kommer det att vara viktigare än någonsin att försvara de värderingarna. Det är dags att vända utvecklingen, och skapa ett öppnare och friare EU.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00