Brexit sätter inte stopp för EU:s utvidgningsplaner

GRANNSKAPSPOLITIK. EU:s samarbete med sina grannar blir allt viktigare. Migration och terrorhot gör att behovet av samarbete ökar. 

Britterna har beslutat sig för att lämna EU. Samtidigt är ett turkiskt medlemskap längre bort än på mycket länge. Ändå finns en ambition i EU att utveckla grannskaps- och utvidgningspolitiken.

Utrikesdepartemetets kabinettsekretare Annika Söder tycker inte att brexit har lagt en sordin över utvidgningsplanerna.

– Tvärtom, det vi ser nu är att det finns en stark känsla bland EU:s medlemsländer att vi hänger ihop, säger hon till Altinget.

Den europeiska grannskapspolitiken utgörs huvudsakligen av tre spår. Dels det östliga partnerskapet, ett samarbete med sex länder i östeuropa. Dels länder i västra balkan och sydliga partners vid Medelhavet. Inom alla dessa områden pågår samtal om fördjupat samarbete.

Migration

Vid ett seminarium på Europahuset på fredagen berättade Christian Danielsson, generaldirektör för grannskaps- och utvidgningsfrågor vid EU-kommissionen, att migrationen är en sådan fråga där EU måste samarbeta med sina partners för att komma tillrätta med den.

– Och när det gäller kampen mot terrorism är partners absolut avgörande, sade han.

Danielsson talade också om att migrationsfrågan allt mer kommit att bli en EU-fråga.

– Medlemsländerna har tagit intryck av att migrationsfrågan är ingenting man löser själv. Det är inte rimligt att människor dör på väg mot Europa. Det måste stoppas, sade han.

Turkiet

I dagsläget har EU fem kandidatländer. Makedonien, Albanien, Serbien, Montenegro och Turkiet. Länderna på balkan gör framsteg i processen. Turkiet däremot, befinner sig längre bort från ett EU-medlemskap än på mycket länge. Förhandlingarna är i dagsläget frysta.

– Turkiet är ett land som har en utveckling mot totalitarism som är väldigt oroväckande, sade Annika Söder.

Christian Danielsson framhåller att situationen är annorlunda. Men menar att det ändå inom ramen för utvidgningsförhandlingarna är viktigt att EU fortsätter en dialog med landet.

– Det är en annan situation, det är viktigt att vi är tydliga mot Turkiet. Samtidigt ligger Turkiet där det ligger och det är EU:s femte största handelspartner. Vi måste se till att dialogen fortsätter, sade han.

Brexit

Att EU för första gången i historien kommer att få färre medlemmar i stället för fler när Storbritannien lämnar unionen är något som Annika Söder beklagar. Däremot tror hon att resultatet av utträdet inte kommer att bli mindre samarbete. Tvärtom har det lett till att grannskapspolitiken blivit viktigare.

– Brexit är negativt men det har lett till en samling och insikt att vi måste stärka relationerna med våra grannar. Det finns en känsla av att vi är beredda att investera strategiskt i grannskapet, säger hon till Altinget.

Forrige artikel Anklagelser om sextrakasserier får parlamentariker att titta inåt Anklagelser om sextrakasserier får parlamentariker att titta inåt Næste artikel Så stora är förändringarna i nya utsläppshandeln Så stora är förändringarna i nya utsläppshandeln