Strömmer (M) vill se hårdare domar mot klimataktivister

Domarna mot klimataktivister är för milda, anser justitieminister Gunnar Strömmer (M) som vill att domstolarna ska använda sig av hela straffskalan. ”Vi behöver få domar som på ett bättre sätt återspeglar det allvar som den här brottsligheten har.”

"En aktivist som ägnar sig åt att också hindra och begränsa andra människors yttrandefrihet är något vi inte kan acceptera i ett fritt och öppet samhälle. Det ytterligare betonar betydelsen av reformer på det här området", sade justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en riksdagsdebatt om hårdare tag mot klimataktivister.
"En aktivist som ägnar sig åt att också hindra och begränsa andra människors yttrandefrihet är något vi inte kan acceptera i ett fritt och öppet samhälle. Det ytterligare betonar betydelsen av reformer på det här området", sade justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en riksdagsdebatt om hårdare tag mot klimataktivister.Foto: Christine Olsson/TT
Johanna Alskog

Det är inte strafflagstiftningen som brister när det gäller påföljderna för klimataktivister som vid sina aktioner brutit mot lagen, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M). Problemet är att domstolarna i hög grad endast tillämpar den nedre delen av straffskalan.

– Allvaret i konsekvenserna i den typen av aktiviteter återspeglas i strafflagstiftningen, i synnerhet om man begår grova brott och det får konsekvenser i förhållande till blåljusverksamhet. Det är till och med så att man kan få livstids fängelse på dagens straffskala, sade Gunnar Strömmer i en interpellationsdebatt i riksdagen på onsdagen. Det var Tobias Andersson (SD) som ville få svar på vilka åtgärder regeringen planerar att vidta mot klimataktivister och vägblockader.

Strömmers hänvisade i debatten till den översyn av lagstiftningen för blåljussabotage som pågår samt till den översyn som görs av straffrätten i stort. I framtiden vill Strömmer se en rättstillämpning som i högre grad använder hela straffskalan än vad som är fallet i dag när klimataktivister står inför rätta.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00