Så ska civilsamhälle, näringsliv och Airbnb ge flyktingar tak över huvudet

Företag och privatpersoner erbjuder bostad. Airbnb matchar dem med flyktingar som kommer hit från Ukraina. Snabbutbildade volontärer hjälper till så att det sker tryggt och rättssäkert. Det är idén bakom initiativet ”En trygg start i Sverige”.