Debatt

Replik: Arbetsträning finns kvar för de som behöver

Vi ska använda upphandlade tjänster i första hand men både arbetsträning och förstärkt arbetsträning kommer att kunna användas vid behov, skriver Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har i dag drygt 6 000 deltagare i arbetsträning och förstärkt arbetsträning hos Samhall, kommuner och idéburna organisationer. 
Arbetsförmedlingen har i dag drygt 6 000 deltagare i arbetsträning och förstärkt arbetsträning hos Samhall, kommuner och idéburna organisationer. Foto: Samhall/TT
Lars Lööw
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Företrädare för flera idéburna organisationer skriver i ett debattinlägg den 30 juni om sin oro på grund av Arbetsförmedlingens ändrade rutiner för arbetsträning och förstärkt arbetsträning från och med 1 oktober.

Vi tar den oro som finns på stort allvar. Idéburen sektor, Samhall, kommuner och övriga anordnare är viktiga samarbetsparters för Arbetsförmedlingen för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska få ett arbete eller börja studera.

Mer upphandlade tjänster

Samtidigt innebär reformeringen av Arbetsförmedlingen att vi i större utsträckning ska använda upphandlade tjänster. Vi måste anpassa oss efter de regler som gäller och se till att de insatser vi använder inte konkurrerar med dessa tjänster.

Vi ska alltså använda upphandlade tjänster i första hand men både arbetsträning och förstärkt arbetsträning kommer att kunna användas vid behov. 

Behovet styr insatsen

Arbetsförmedlingen har i dag drygt 6 000 deltagare i arbetsträning och förstärkt arbetsträning hos Samhall, kommuner och idéburna organisationer. För deltagare i pågående insatser kommer förändringen inte att ha någon påverkan.

Det är den arbetssökandes behov av stöd som styr vilken insats som är mest lämplig. För arbetssökande som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering är det i första hand den nya tjänsten Steg till arbete som ska användas. Här bedöms också arbetssökandes arbetsförutsättningar för att individen ska få rätt stöd.

Behövs en bredd 

Steg till arbete är en upphandlad tjänst med tydliga kompetenskrav på leverantörens personal i form av bland annat legitimerad arbetsterapeut och studie- och yrkesvägledare. Steg till arbete kommer att fylla ett behov, men vi ser samtidigt att det behövs en bredd av insatser för denna målgrupp. För att skapa ett bra och brett innehåll är ett gemensamt utvecklingsarbete av stor betydelse.

Förra året gjordes en nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Fremia som innebär att vi har en dialog kring tänkbara lösningar som bland annat upphandling och reserverade kontrakt. Tillsammans med idéburen sektor har Arbetsförmedlingen nyligen lämnat en ansökan om en ESF-finansierad förstudie om hur vi gemensamt kan utveckla samarbetet.

Överenskommelsen är en bra grund för fortsatt samarbete där vi tillsammans hittar nya lösningar som ryms inom ramen för Arbetsförmedlingens nya förutsättningar.

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024